MISJA

Misja Szkoły

„Ciągle w Polsce i w świecie za mało jest korczakowskich szkół, kształtujących w duchu tolerancji, szacunku, dialogu i miłości nowe pokolenia światłych ludzi. Nie dorośliśmy jeszcze do Jego wizji i prawdy. Co gorsza, nie nadążamy dorastać w obliczu narastających nowych i starych podziałów, szowinizmów, dogmatyzmów i nienawiści. Świat coraz bardziej potrzebuje Janusza Korczaka i tych, którzy idą w jego ślady.”

Wojciech Eichelberger

Janusz KorczakMisja szkoły Dialogu Kultur Etz Chaim bliska jest myśli filozoficznej elitarnej grupy filozofów, do których należał jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów – Janusz Korczak. Zbieżne z jego poglądami są idee np. słynnej szkoły Summerhill Alexandra Neilla, niepokornego ucznia Zygmunta Freuda – Wilhelma Reicha, czy Martina Bubera, który uznał międzyludzki dialog za najlepszą, naturalną metodę terapeutyczną.

Janusz Korczak, jako jeden z pierwszych myślicieli XX w. postrzegał dziecko nie tylko jako równego dorosłym Człowieka i Partnera Dialogu, lecz Uzdrowiciela, który w przyrodzonym mu duchu miłości, szacunku i partnerstwa zdolny jest uwolnić ludzkość od zmory przemocy, chciwości i egoizmu.

W myśl poglądów Korczaka, naszym głównym założeniem jest prawdziwe człowieczeństwo, które nie ma narodowości, wyznania ani ideologii. Poczytujemy sobie za obowiązek dbanie o jego spuściznę, propagowanie jego ideii i wspólne budowanie świata ponad podziałami. Uważamy, że możemy to zrobić poprzez dialog i to dialog zarówno w obrębie naszej własnej kultury, jak i dialog pomiędzy kulturami i dialog z naszymi najważniejszymi i równorzędnymi partnerami – naszymi Dziećmi.

Staramy się, aby Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim była miejscem kameralnym, dającym naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Dbamy, aby ich relacje z nauczycielami i pracownikami szkoły były możliwie jak najbardziej otwarte i serdeczne. Ucząc szacunku do symboli różnych narodowości i kultur pielęgnujemy wartości kultury żydowskiej i wychowujemy w duchu tolerancji do innych.

Szkoła integruje dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Razem z rodzicami chcielibyśmy, aby dzieci ucząc się języka hebrajskiego i uczestnicząc w zajęciach z kultury żydowskiej wzbogacały swoją świadomość o nowe tradycje, sztukę, muzykę, obyczajowość. Pragniemy, aby ta szkoła zaszczepiła w nich wartości, które zabiorą ze sobą w świat, aby wolne od stereotypów propagowały tolerancję i przełamywały bariery, aby ich umysły były otwarte na świat ze wszystkimi jego odcieniami.