Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu

Organem nadzorczym naszej placówki jest powstała w 2012 roku Fundacja Dialogu Kultur. To za jej sprawą w 2013 roku, na miejscu ówczesnej żydowskiej placówki oświaty, stworzyliśmy niepubliczną Szkołę Podstawową Etz Cham, a następnie (na przełomie 2018 i 2019 r.) dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące, których głównym celem stały się propagowanie międzykulturowego dialogu oraz dbałość o rozwój dzieci i młodzieży – zarówno intelektualny, i kulturowy, ale również psychiczny.

Cele Fundacji Dialogu Kultur


Nasza Fundacja powstała z myślą o dalszym rozwoju niepublicznej szkoły wielu kultur, Szkoły Podstawowej we Wrocławiu. Powołano ją z troski o dalszy rozwój edukacyjno-społeczny placówki – jako reakcję na kryzys ówcześnie prowadzonej szkoły – Lauder Etz Chaim. Obecnie nasza działalność sprowadza się głównie do nadzoru oraz koordynacji pracy Zespołu Szkół.
Kontynuujemy ideę szkoły rozpoczętą przez Lauder Etz Chaim przy poparciu Naczelnego Rabina Polski. Naszym celem jest przede wszystkim prawidłowy rozwój wychowanków, przebiegający w przyjaznej i komfortowej atmosferze szacunku kreowanej przez naszych pracowników oraz współuczniów. Tworzymy wspólnotę szkolną otwartą na międzykulturowy dialog, w którym potrzeby każdej jednostki są dla nas ważne. Ponadto dbamy również o kultywowanie tradycji wielu kultur oraz (jako liceum dwujęzyczne) mowy w języku hebrajskim.

chanuka

Władze Fundacji Dialogu Kultur

  • Aleksander Gleichgewicht

ALEKSANDER GLEICHGEWICHT

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej i Solidarności. Działacz Komitetu Helsińskiego w Polsce, a po wyjeździe do Norwegii w 1984 roku – Norweskiego Komitetu Helsińskiego i wiceprzewodniczący Solidarności Polsko-Norweskiej.  Od 2001 roku na stałe w Polsce. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2012-2018 - Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

prof. dr  hab. SŁAWOMIR SZAFERT – opiekun naukowy

Kierownik Zespołu Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor i współautor ponad osiemdziesięciu prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

HELENA KOSZTYŁO – KOBIEC

Prezes Fundacji

 

Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Praktyka pedagogiczna:

  • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Akacjowa we Wrocławiu,
  • Pogotowie Opiekuńcze we Wrocławiu, 
  • Zakład Poprawczy w Sadowicach 

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Uczestniczka projektu ,,Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR3’’ (2011 r.)– certyfikat.

Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego