FUNDACJA

Organem nadzorującym placówkę jest Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu. Fundacja kontynuuje ideę szkoły rozpoczętą przez Lauder Etz Chaim przy poparciu Rabina Polski oraz Przewodniczącego Gminy Zydowskiej we Wrocławiu

 Kontakt do Fundacji: mobile 509 964 152

chanuka

Władze Fundacji

  • Zrzut ekranu 2013 10 21 o 18.22.47
    Aleksander Gleichgewicht

ALEKSANDER GLEICHGEWICHT

Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

 

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej i Solidarności. Działacz Komitetu Helsińskiego w Polsce, a po wyjeździe do Norwegii w 1984 roku – Norweskiego Komitetu Helsińskiego i wiceprzewodniczący Solidarności Polsko-Norweskiej.  Od 2001 roku na stałe w Polsce. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

  • Zrzut ekranu 2013 10 21 o 18.22.34
    Sławomir Szafert

Dr. hab SŁAWOMIR SZAFERT – opiekun naukowy

Dr habilitowany, profesor nadzwyczajny UWr.

 

Kierownik Zespołu Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych  na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor i współautor blisko sześćdziesięciu prac naukowych,  opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

  • ETZ CHAIM 56

HELENA KOSZTYŁO – KOBIEC

Prezes Fundacji


Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Praktyka pedagogiczna:

  • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Akacjowa we Wrocławiu,
  • Pogotowie Opiekuńcze we Wrocławiu, 
  • Zakład Poprawczy w Sadowicach 

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Uczestniczka projektu ,,Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR3’’ (2011 r.)– certyfikat.

Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego