Kadra – Szkoła Podstawowa w Wrocławiu

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji. Zapraszamy do poznania naszej prywatnej szkoły podstawowej!

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.

HELENA KOSZTYŁO – KOBIEC
Prezes Fundacji

Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

BARBARA GŁOWACKA
dyrektor Zespołu Szkół Etz Chaim, wychowawca klasy 1 LO
nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki, nauczyciel akademicki

Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej . Podyplomowo studiowała dziennikarstwo i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zarządzanie projektami informatycznymi w Wyższej Szkole Bankowej. Ponadto ukończyła kurs pedagogiczny i kurs zarządzania oświatą. Od 20 lat uczy młodych ludzi matematyki, fizyki i informatyki, a studentów – technologii informacyjnej. Egzaminator ECDL, koordynator projektów edukacyjnych, trener szkoleń IT współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi, posiadacz licencji pilota wycieczek. Prywatnie wielbicielka kryminałów, podróży i prac ogrodniczych.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor szkoły
wychowawczyni klasy V
nauczycielka języka hebrajskiego

 

Ukończyła filologię polską za specjalizacją historia i kultura Żydów polskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo studiowała logopedię, neurologopedię oraz organizację i zarządzanie oświatą, jest w trakcie studiów z edukacji wczesnoszkolnej. Członkini Rady ZGWŻ w RP. W szkole przy Żelaznej 57 pracuje od trzynastu lat i z każdym rokiem lubi to bardziej. 

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
od 2020 także wicedyrektor szkoły podstawowej

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Ewa Borowska

EWA BOROWSKA
koordynator do spraw rozwoju i projektów zagranicznych

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie ukończyła zootechnikę i technikę histopatologii, oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała dyplom magistra z oceanografii, a obecnie doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielką i prezesem pierwszego kosmicznego, kobiecego startupa Extremo Technologies we Wrocławiu.

Przede wszystkim jej pasją jest nauka i edukacja przyszłych pokoleń młodych naukowców w systemie interdyscyplinarnym STEAM edukacji (z ang. science, technology, engineering, the arts, and mathematics). Uważa, że tylko krytyczne i kreatywne myślenie oraz łączenie faktów z wielu dyscyplin naukowych jest kluczem do poznania procesów zachodzących na Ziemi i poza nią oraz do tworzenia zupełnie nowych rozwiązań. Duży nacisk kładzie na naukę wspólnego działania w grupach i wyrażania siebie, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie połączyć znacznie więcej faktów.

Sama pracuje w wielu interdyscyplinarnych zespołach na świecie, współpracując z NASA, MIT i wieloma uczelniami i naukowcami w Europie i Polsce. Jej kierunki badawcze obejmują astrobiologię, geomikrobiologię, oceanografię oraz medycynę regeneracyjną. Uważa, że badania nad organizmami ekstremofilnymi, którymi się zajmuje pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących życia na innych planetach Układu Słonecznego oraz poza nim, a substancje z nich pozyskane posłużą do walki z chorobami czy w ochronie środowiska.

Jej mottem życiowym jest cytat pierwszej czarnoskórej astronautki:
“Never be limited by other people’s limited imaginations. If you adopt their attitudes, then the possibility won’t exist because you’ll have already shut it out…You can hear other people’s wisdom, but you’ve got to re-evaluate the world for yourself.” ― Mae C. Jemison

pasek

BETINA
język angielski i hiszpański

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie uzupełnia wykształcenie na Wyższej Szkole Bankowej na wydziale anglistyki, a także podyplomowych studiach pedagogicznych. Absolwentka szkoły językowej w Granadzie w Hiszpanii. Od kilku lat uczy języków angielskiego i hiszpańskiego. Swoim studentom stara się przekazać nie tylko umiejętności językowe, ale również wiedzę o kulturze i cywilizacji krajów anglojęzycznych i Hiszpanii, zdobytą podczas wielu podróży.

Od początku swojej pracy zawodowej związana z turystyką. Jest również pilotem wycieczek i przewodnikiem po Wrocławiu. Lubi aktywny wypoczynek, zimą snowboard i narty, latem rower, pływanie, a jogę o każdej porze roku. Chętnie oddaje się działalności artystycznej: ceramice i pracy ze szkłem, uczestnicząc w wielu warsztatach.

ANNA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

SYLWIA
nauczycielka plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. W 2019 roku ukończyła studia otwarciem przewodu doktorskiego.

Aktywna artystka, oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą, zajmuje się organizują festiwali artystycznych, prowadzi wykłady na macierzystej uczelni oraz w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu. Swoje prace wystawia zarówno w Polsce jak i zagranicą - w Szwecji, Niemczech, na Słowacji, Łotwie i w Japonii.

Interesuje się zaangażowaną sztuką współczesną oraz sztuką ludową i art brut.

ALEKSANDRA
wychowawca świetlicy szkolnej
pracuje z nami od 2014 r.

 

Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Promocja Zdrowia.  Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności aktorskie i wokalne. Pomysłowością, radością i optymizmem dorównuje swoim podopiecznym. Nigdy razem się nie nudzą.

 

Izabella Drobnik

IZABELLA
nauczycielka biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister biologii. Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. Podyplomowe studia Geografii dla Nauczycieli. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem. Za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły. Prowadzeni przez nią uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Egzaminator zewnętrzny egzaminu gimnazjalnego w zakresie nauk przyrodniczych.

Kewin Oskwarek

KEWIN

nauczyciel języka hebrajskiego

Student Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent europejskiego programu MiNYanim: Jewish Leadership Project, opiekun żydowskich wycieczek młodzieżowych Taglit Birthright Israel, członek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich we Wrocławiu. Przedwcześnie emerytowany piłkarz, w wolnej chwili pasjonat wszelkich sportów drużynowych i motorowych.

MAŁGORZATA

wychowawczyni klasy III

KSENIYA

 

 

Reprezentantka kadry narodowej Bialorusi w pływaniu synchronicznym, mistrzynia Białorusi w pływaniu synchronicznym, Trener pływania synchronicznego,sedzia plywania synchronicznego,instruktor pływania, instruktor aquaaerobiku,instruktor fitnessu,psycholog i nauczyciel psychologii.

"Siła człowieka w jego dobroci".
-- With smile
Kseniya Yadlouskaya

ANNA

Magistrantka Wydziału Matematyki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Matematyka jest jej pasją. Miłośniczka wszelkiego rodzaju konkursów logicznych. Angażuje się w popularyzację matematyki, prowadząc zajęcia i konkursy na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnych chwilach kaligrafuje, wykonuje rękodzieło i gotuje. Nie rozstaje się ze swoim rowerem. W życiu kieruje się słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali".

ANNA
magister biologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przyrody

Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, obecnie studiuję podyplomowo logopedię.

Moją pasją jest nauczanie, uczenie się, przekazywanie wiedzy i rozbudzanie ciekawości świata. Wspieram podopiecznych w kształtowaniu własnego zdania, rozumienia otaczających nas zjawisk, wyciągania wniosków i otwartości na drugiego człowieka.

MAGDALENA
wychowawczyni klasy 0

ADRIANNA

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w trakcie studiów podyplomowych: „zarządzanie rehabilitacją”.

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest również terapeutą EEG Biofeedback – treningu koncentracji i uwagi. W swojej pracy skupia się głównie na indywidualnym podejściu, dostosowanym do potrzeb i możliwości danego dziecka.

Patryk Szawliński

PATRYK
nauczyciel języka niemieckiego, filozofii, etyki, historii, techniki

Absolwent studiów II stopnia z Historii z Wiedzą o Społeczeństwie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów I stopnia z Filologii Germańskiej z Historią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Ukończył studia podyplomowe z sześciu kierunków: Wiedza o kulturze - dydaktyka nauczania przedmiotu w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Pedagogika sztuki - plastyka w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Etyka i filozofia w szkole w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Łodzi, Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole (uprawiające do nauczania muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz zajęć artystycznych) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Technika w szkole oraz Zarządzanie w oświacie w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ukończył także dwa kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Sztuka (uprawniający do nauczania plastyki, muzyki oraz zajęć artystycznych) oraz Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO we Wrocławiu. Ponadto ukończył kurs zawodowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Oświacie w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Posiada również uprawnienia do nauczania dwujęzycznego (w języku niemieckim) wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o regionie.

Obecnie realizuje dwa kursy zawodowe (kwalifikacyjne) na kierunkach: Instruktor Arteterapii oraz Instruktor Muzykoterapii.

Określany mianem człowieka renesansu. Posiada artystyczną i poukładaną duszę. Wyznaje zasadę Ordnung muss sein. Ma zupełnego bzika na punkcie historii sztuki, muzyki klasycznej oraz prawa oświatowego. Lubi czytać biografie malarzy oraz publikacje z zakresu filozofii. Uwielbia zaszczepiać miłość do języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Posługuje się również językiem czeskim i łaciną. Uwielbia się uczyć i poszerzać swoje horyzonty myślowe. Wielbiciel marynarek, krawatów i poszetek. W wolnych chwilach udziela pomocy nauczycielom na forum portalu 45minut.pl. Chętnie bierze udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez MEN (m.in. jego pomysł: §29 ust.2 został wprowadzony do rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2020 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

SANDRA
nauczycielka chemii

MARTA
Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 oraz 5 i 6

Absolwentka studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach filologii angielskiej oraz architektury krajobrazu. Nauczyciel języka angielskiego oraz instruktor fitness oraz rekreacji ruchowej. Według niej podstawą do szczęścia - jest równowaga ciała i duszy, podstawą rozwoju - jest motywacja i ciężka praca. Jednakże nie powinno się bać „postawić wszystkiego na głowie” aby osiągnąć sukces. We wszystkim co robi ma poczucie misji i przekazywania wiedzy. W wolnych chwilach oddaje się malarstwu, rysunkom, praktyce jogi, tańczeniu oraz zgłębianiu wiedzy na wszelkie możliwe tematy.

Paulina Lichwa-Grabska

PAULINA
pedagog, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka m.in. Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, poradnictwa zawodowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Studiów Nauk o Rodzinie oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, a obecnie szkoli się również w zakresie psychoterapii, w nurcie systemowym. Certyfikowany terapeuta terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment prof. Feuersteina oraz diagnozy i terapii metodą Warnkego (obie metody stosowane u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
Słuch ma nastrojony na drugiego człowieka i to właśnie w pracy w relacji odkrywa dobro i piękno. W życiu towarzyszą jej słowa Mistrza Eckharta – Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!

MICHAŁ
nauczyciel matematyki

Poznawanie matematyki jest jak odkrywanie otaczającego nas Świata. Najlepiej uczy się jej, kiedy można ją doświadczyć i samemu zgłębiać jej tajniki. Na moich lekcjach będziemy poszukiwać zależności i reguł wykorzystując do tego ogólnodostępne przedmioty.

Interesuję się dietetyką oraz językiem hiszpańskim oraz kulturą Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej.

Paulina Tomczak

PAULINA
nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni klasy 4

Absolwentka Filologii Polskiej (specjalizacja nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika specjalna z zakresu profilaktyki i resocjalizacji oraz Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i uczestniczy w licznych szkoleniach dla nauczycieli. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej, zakładzie poprawczym, domu dziecka oraz szkole podstawowej.

Prywatnie uwielbia sport, muzykę oraz pisze wiersze. Ulubiony cytat nauczycielki to: "Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"

Ewa Głowińska

EWA

Ukończyła psychologię na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, a także Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Miła i kreatywna osoba, kochająca muzykę i zwierzęta.
Nauczycielka świetlicy, zaprasza wszystkich uczniów do świetlicy szkolnej, gdzie jak się sami przekonacie jest naprawdę fajnie!

Natalia Śliwińska

NATALIA
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego

Magistrantka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: filmoznawstwo. Absolwentka studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku o specjalności lingwistyka kulturowa. Studentka przygotowania pedagogicznego. Zainteresowana literaturą i nauczaniem, pasjonatka kina, amatorka gotowania, miłośniczka zwierząt.

MAŁGORZATA

Magister prawa, doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o sztuce. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, zarządzania w oświacie i przygotowania pedagogicznego. Były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i dziekan w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz właściciel szkoły językowej. Pracowała w samorządzie terytorialnym i prowadziła stowarzyszenia. A przy tym od prawie 3 dekad - nauczyciel i tłumacz języka angielskiego.

Uważam, że potwierdzeniem moich umiejętności językowych i pedagogicznych nie jest ani dyplom Proficiency in English, ani ukończenie studiów podyplomowych, ale lata doświadczenia w uczeniu - wszystkich grup wiekowych, na niemal wszystkich poziomach zaawansowania i w niemal każdej formie. A ponadto wiele lat spędzonych na pracy i poznawaniu Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z satysfakcją i pasją dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami z moimi uczniami, od których
też uczę się nieprzerwanie. Chcę dzielić ich radość, a rodziców dumę, z wszystkich osiągnięć, od najdrobniejszych po te naprawdę spektakularne.

Zawsze będą na świecie ludzie o większych i mniejszych osiągnięciach niż nasze. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za to, jak zaopiekujemy się talentami, które otrzymaliśmy całkowicie "za darmo" od Ojca, który nas stworzył i otacza bezgraniczną Miłością. A możliwości rozwoju mamy - na szczęście - nieograniczone. Rozpalanie w sobie i innych entuzjazmu i wytrwałości to umiejętność, nad którą nieustannie pracuję.

Uwielbiam sport, góry, morze, muzykę, literaturę, kino, psychologię i rozwój duchowy. Śmiać się i dawać dobro. Tu i teraz, z wdzięcznością.

ESTERA
wychowawca świetlicy

Absolwentka Pedagogiki, specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery na Uniwersytecie Wrocławskim. Ceni sobie kreatywne wykorzystanie czasu wolnego i taką zasadą kieruje się podczas pracy z dziećmi. Prywatnie miłośniczka kina i teatru oraz długich spacerów.

Marta Wróblewska

MARTA

Jestem nauczycielem z 15 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, trenerem efektywnej nauki, magistrem pedagogiki z terapią, poszukiwaczką harmonii i balansu w życiu.

PAWEŁ
nauczyciel informatyki

Absolwent Realizacji Dźwięku na Wydziale Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Swoją przygodę z edukacją rozpoczął od zajęć z programowania dla najmłodszych. Obecnie prowadzi szeroko pojęte prace modernizacyjne i rekonfiguracyjne szkolnego sprzętu elektronicznego. Zapalony informatyk, pragmatyk, złota rączka. Uwielbia drobne prace budowlane, pasjonuje się projektami elektrycznymi i elektronicznymi.

DOROTA
nauczycielka świetlicy

pasek

SŁAWEK
sekretarz szkoły

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieocenionY w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

URSZULA NOJEK

 

Dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy, dba o zdrowie swoich najbliższych.

W wolnym czasie dużo spaceruje, preferuje wycieczki rowerowe Wyznaje zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Uśmiechnięta, zawsze życzliwa i pomocna.