Kadra – Szkoła Podstawowa

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji.

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.
etzchaim

HELENA KOSZTYŁO – KOBIEC
Prezes Fundacji

Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Karolina Kempiszak

KAROLINA KEMPISZAK
dyrektor szkoły

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Magister pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog rodzinny, ukończyła studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz doradztwa zawodowego z przedsiębiorczością.

Ukończyła także kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin - indywidualnej oraz grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracowała jako menadżer oświaty samorządowej. Dba o wysoki poziom nauczania w szkole oraz o przyjazne relacje z rodzicami i uczniami.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor szkoły
wychowawczyni klasy V
nauczycielka języka hebrajskiego

 

Ukończyła filologię polską za specjalizacją historia i kultura Żydów polskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo studiowała logopedię, neurologopedię oraz organizację i zarządzanie oświatą, jest w trakcie studiów z edukacji wczesnoszkolnej. Członkini Rady ZGWŻ w RP. W szkole przy Żelaznej 57 pracuje od trzynastu lat i z każdym rokiem lubi to bardziej. 

etzchaim

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
od 2020 także wicedyrektor szkoły podstawowej

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

etzchaim

TOMASZ DUDA
wicedyrektor liceum, wychowawca klasy 7
nauczyciel, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy

Ukończył filologię polską ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Uczy języków: polskiego i hebrajskiego. Na judaistyce wykłada wprowadzenie do judaizmu oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę judaistyczną.

pasek

Aurelia Cegłowska

AURELIA CEGŁOWSKA
nauczycielka chemii

Doktor nauk biologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem.

etzchaim

ANNA PONICHTERA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

etzchaim

SYLWIA OWCZAREK
nauczyciel plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. Od wielu lat zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała między innymi warsztaty "Moja ściana - mój street art" - realizacja muralu przy Al. Jana Matejki, plenery artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych, happening dokamerowy "Dzieci i ryby głosu nie mają", współpracowała z Center od Children's Books Studies na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Interesuje się etnografią - sztuką ludową i tradycjami polskiej wsi.

etzchaim

ALEKSANDRA LEŚNIEWSKA-KŁOBUT
wychowawca świetlicy szkolnej
pracuje z nami od 2014 r.

 

Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Promocja Zdrowia.  Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności aktorskie i wokalne. Pomysłowością, radością i optymizmem dorównuje swoim podopiecznym. Nigdy razem się nie nudzą.

 

Izabella Drobnik

IZABELLA DROBNIK
nauczycielka biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister biologii. Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. Podyplomowe studia Geografii dla Nauczycieli. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem. Za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły. Prowadzeni przez nią uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Egzaminator zewnętrzny egzaminu gimnazjalnego w zakresie nauk przyrodniczych.

Kewin Oskwarek

KEWIN OSKWAREK

nauczyciel języka hebrajskiego

Student Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent europejskiego programu MiNYanim: Jewish Leadership Project, opiekun żydowskich wycieczek młodzieżowych Taglit Birthright Israel, członek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich we Wrocławiu. Przedwcześnie emerytowany piłkarz, w wolnej chwili pasjonat wszelkich sportów drużynowych i motorowych.
etzchaim

NATALIA DĘBOWSKA

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1, logopeda

Ukończyła studia kierunkowe w Katowicach. Następnie podążyła śladami logopedii. Zawsze uśmiechnięta i kreatywna. Prywatnie miłośniczka teatru, zwierząt i dobrej kuchni.

kadra nauczycieli

JUSTYNA ROSPOND-NARUSZEWICZ

 

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany i lektor języka niemieckiego z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Trzykrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Wychowawca klas licealnych i gimnazjalnych. Egzaminator maturalny OKE w Krakowie, obecnie we Wrocławiu. Pracowała w Szkole Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie i przygotowywała do egzaminów językowych na poziomie B1 i C1, jak również do egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych.

szkoła podstawowa kadra

KSENIYA YADLOUSKAYA

 

 

Reprezentantka kadry narodowej Bialorusi w pływaniu synchronicznym, mistrzynia Białorusi w pływaniu synchronicznym, Trener pływania synchronicznego,sedzia plywania synchronicznego,instruktor pływania, instruktor aquaaerobiku,instruktor fitnessu,psycholog i nauczyciel psychologii.

"Siła człowieka w jego dobroci".
-- With smile
Kseniya Yadlouskaya

etzchaim

ANNA DOMAGAŁA

Magistrantka Wydziału Matematyki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Matematyka jest jej pasją. Miłośniczka wszelkiego rodzaju konkursów logicznych. Angażuje się w popularyzację matematyki, prowadząc zajęcia i konkursy na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnych chwilach kaligrafuje, wykonuje rękodzieło i gotuje. Nie rozstaje się ze swoim rowerem. W życiu kieruje się słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali".

kadra nauczycielska

DANIEL MOSIOŁEK

Nauczyciel informatyki i techniki

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Studia wybrał ze względu na: zainteresowanie rozwijającą się techniką, pasję majsterkowania i walki z psującym się sprzętem gospodarstwa domowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z jednym z największych operatorów sieci telefonii komórkowej w świecie oraz firmami z kręgu IT, aby ostatecznie dotrzeć do miejsca w którym chce podzielić się zdobytą wiedzą z kolejnym pokoleniem. W pracy jest nastawiony by uczniowie wyrobili w sobie umiejętności odpowiedniego reagowania i rozwiązywania pojawiających się problemów. Bezkonfliktowo współpracowali w zespole oraz chętnie wymieniali się zdobytą wiedzą i wspierali wzajemnie. Sam poszerza swój rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu współczesnych technologii.

etzchaim

P. IGA
nauczycielka języka angielskiego i dyplomacji

Ukończyła studia z zakresu nauczania języka angielskiego i historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej największą pasją są języki obce oraz gry planszowe.

MATEUSZ NOWIKIEWICZ

ANNA TEKIELI

etzchaim

MARTA MALAK
nauczycielka języka angielskiego

Wykształcenie:
2010-2013r. – studia dzienne licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: filologia angielska; specjalizacja: nauczycielska,
2014-2016r. – studia dzienne magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: filologia angielska, specjalizacja nauczycielska. 
Ponadto uczestniczka wielu szkoleń, np. „Edukacja XXI wieku”, „Dysleksja”, „Rozwój emocjonalny ucznia”, „101 zabaw fundamentalnych na każdych zajęciach językowych”. 

Poza pracą miłośniczka wielu form tańca, w szczególności baletu i tańca towarzyskiego. Posiada najwyższą klasę taneczną S w stylu latynoamerykańskim przyznaną przez Federację Tańca Sportowego.
Inne zainteresowania: psychologia, psychologia sportu.

AGNIESZKA ZWOLIŃSKA

KLAUDIUSZ LEŚNIAK

ADRIANNA STRZAŁA

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w trakcie studiów podyplomowych: „zarządzanie rehabilitacją”.

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest również terapeutą EEG Biofeedback – treningu koncentracji i uwagi. W swojej pracy skupia się głównie na indywidualnym podejściu, dostosowanym do potrzeb i możliwości danego dziecka.

pasek

etzchaim

BARBARA DĄBROWSKA
sekretarz szkoły
pracuje z nami od 2013r.

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieoceniona w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

kadra szkoła podstawowa

URSZULA NOJEK

 

Dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy, dba o zdrowie swoich najbliższych.

W wolnym czasie dużo spaceruje, preferuje wycieczki rowerowe Wyznaje zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Uśmiechnięta, zawsze życzliwa i pomocna.