HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim mieści się w szczególnym dla społeczności żydowskiej  miejscu we Wrocławiu. Miejscu o historycznym znaczeniu.

Obiekt został wybudowany w latach 1907-1908 przez Gminę Żydowską w Breslau, dla zakładu dla ubogich żydowskich dzieci potrzebujących specjalnej pomocy.

W latach 1920-1939 mieściła sie tutaj żydowska Szkoła Powszechna, której działalność przerwała wojna.

W roku 1946/47, po remoncie opłaconym ze zbiórki wśród powojennej społeczności żydowskiej, otwarto ponownie podstawową szkołę żydowską im. Szolema Alejchema, która wkrótce została przekształcona w liceum i przylicealną szkołę podstawową.

W 1949 r. szkoła została upaństwowiona i nadano jej nr VII LO. Żydowskie liceum i szkoła podstawowa funkcjonowały w tym budynku do okresu tzw. wydarzeń marcowych w 1968 r. Jednakże już po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie w czerwcu 1967 r., wojny która była punktem startowym antyżydowskiej nagonki w Polsce, czyli w roku szkolnym 1967/68, zostały stworzone w szkole pierwsze klasy nie-żydowskie i klasy „mieszane”.

W roku szkolnym 1969/70 VII LO nie było już szkołą żydowską.

Szkoła miała normalny państwowy program szkolny, ale dochodziły dwa przedmioty: od drugiej klasy szkoły podstawowej i do matury język jidysz (oficjalną nazwą tego języka był wtedy „język żydowski”) i od piątej klasy do matury historia Żydów.

Po tym jak nie-żydowskie już VII LO przeprowadziło się w połowie lat 80. na ul. Kruczą 49, znajdował się tutaj Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 i Szkoła Podstawowa Specjalna.

W 2004 roku historia zatoczyła koło i budynek wrócił do Gminy Żydowskiej. Rozpoczęła w nim działalność żydowska szkoła podstawowa Lauder – Etz Chaim.

Swoje powstanie Szkoła Lauder etz Chaim zawdzięczała ówczesnemu Przewodniczącemu Gminy Żydowskiej we Wrocławiu Jerzemu Kichlerowi, który w lipcu 1997 doprowadził do spotkania Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha z przedstawicielami Fundacji Ronalda S. Laudera i wtedy to podjęto decyzję o utworzeniu szkoły żydowskiej we Wrocławiu.

Na pierwszą siedzibę szkoły przeznaczono mieszkanie znanego żydowskiego reżysera i artysty malarza Jakuba Rotbauma, które znajdowało się przy ul. Włodkowica 5. Z czasem dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Lauder – Etz Chaim było już tak wiele, że konieczną stała się przeprowadzka. W 2004 roku Gmina Żydowska odzyskała budynek przy ul Żelaznej 57 i tutaj pierwszego grudnia 2004 roku przeniesiono szkołę z ul. Włodkowica.

W 2011 roku ZGWŻ w Warszawie po konsultacjach z oddziałem Gminy we Wrocławiu i Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem zdecydował o powierzeniu prowadzenia szkoły żydowskiej Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim.

Od 2011 r. - pod patronatem nowego organu prowadzącego, oraz Gminy Żydowskiej reprezentowanej w radzie fundacji przez Przewodniczącego ŻGWŻ Aleksandra Gleichgewichta - szkoła podstawowa funkcjonuje pod nazwą SP Dialogu Kultur Etz Chaim.

 rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, na zdjęciu: Karolina Kempiszak - dyrektor szkoły, Helena Kosztyło-Kobiec - prezes Fundacji Dialogu Kultur, Aleksander Gleichgewicht  - przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu
IMG 6284
VII Liceum Ogólnokształcące im Szolema Alejchema Matura 1968

"W tych niepewnych czasach, gdy od wzajemnego uznania narodów Bliskiego Wschodu
w znacznym stopniu zależy wojna lub pokój na świecie, warto wyciągnąć lekcję z trwającej tysiące lat żydowskiej tułaczki. Żeby w końcu - zgodnie z wyrażoną w piątej księdze nadzieją - można było przezwyciężyć okrucieństwo władzy pieniądza i ustanowić najbardziej obiecująca
z cywilizacji - cywilizację gościnności."

Jacques Attali