Prywatna szkoła podstawowa Dialogu Kultur – Wrocław

Prywatna Szkoła Podstawowa Etz Chaim we Wrocławiu stanowi pierwszy etap edukacji wielu dzieci, dlatego do kwestii edukacji podchodzimy niezwykle rzetelnie i kompetentnie. Tym, co nas wyróżnia spośród innych szkół, jest kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości oraz kultur. Tworzymy przyjazną i komfortową atmosferę międzykulturowego dialogu, w którym każdy z naszych uczniów czuje się ważny. Integrujemy w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Dbamy o tradycję, wszechstronny rozwój oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

Misja i cele realizowane w Szkole Etz Chaim

W Szkole Etz Chaim kładziemy nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia, jego talentów i zainteresowań, dlatego podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia m. in. charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji podopiecznych. W oparciu o te informacje przygotowujemy osobisty, dostosowany do dziecka plan pracy. Ponadto, w zgodzie z aktualnym rozporządzeniem MEN, realizujemy podstawę programową opartą na naszych autorskich programach opracowanych przez naszą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie. Dzięki temu dbamy o wszechstronne i dogłębne przygotowanie naszych uczniów do egzaminów końcowych i dalszej edukacji w liceum.

W prywatnej szkole podstawowej Etz Chaim nikt nie czuje się pokrzywdzony. Wszystkich uczniów traktujemy jednakowo, czyli sprawiedliwie i z należytą godnością. Nie stawiamy tradycyjnych ocen, lecz pozwalamy, aby dzieci i młodzież mogli poczuć wewnętrzną potrzebę przyswajania nauki, a z uczestnictwa w zajęciach płynęła czysta przyjemność.

Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, dzięki czemu na bieżąco dowiadują się oni o postępach swojego dziecka. Nie organizujemy jednak tradycyjnych "wywiadówek", co często negatywnie wpływa na edukację. Dzieci mniej się stresują, co pozwala im maksymalnie skupić się na nauce i pogłębianiu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Prywatna szkoła podstawowa Etz Chaim to dopiero początek drogi edukacyjnej dziecka. Serdecznie zachęcamy naszych uczniów do jej kontynuacji w naszych murach – w liceum żydowskim Etz Chaim. Tworzymy szkołę, w której zawsze panuje przyjazna atmosfera, a każdy z uczniów i nauczycieli darzy się należytym szacunkiem. Jesteśmy otwarci na swoje potrzeby, staramy się pomagać sobie nawzajem i przekazywać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Mamy nadzieję, że każdy dzień u nas będzie okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Niepubliczna szkoła podstawowa we Wrocławiu

W odróżnieniu od wielu innych tego typu placówek, w niepublicznej Szkole Podstawowej Etz Chaim uważamy, że największą wartość stanowią ludzie. Starannie pielęgnujemy łączące nas więzi oraz poczucie wspólnoty, którą tworzymy. Jako prywatna szkoła umożliwiamy uczniom naukę w małym, kameralnym gronie. Dzięki temu nauczyciele i pedagodzy mają możliwość poznania swoich podopiecznych oraz poświęcenia im wymaganej ilości czasu w zakresie nauki i indywidualnego rozwoju.

W niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu uczniowie rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Stawianie pierwszych kroków u nas jest okazją do poznania osób przynależących do wielu kultur i religii. Nikogo nie dyskryminujemy, lecz staramy się traktować na równi – naszą główną dewizą jest tolerancja i poszanowanie godności każdego człowieka, niezależnie od jego wyglądu, przekonań czy przynależności.

Nasz program edukacji gwarantuje:

 • wysoki poziom nauczania

 • bezpieczne i wspierające, życzliwe środowisko

 • przyjazne uczniom nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin

 • rozwinięcie krytycznego myślenia

 • naukę języka hebrajskiego

 • małe klasy (zapewniające optymalne warunki do nauki)

 • współpracę wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia

Oferta

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej

 • w klasach 4-8 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii

 • w klasach 1-8 języka angielskiego uczymy codziennie

 • w klasach 1-8 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)

 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30)

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach

 • codzienne zajęcia sportowe

 • warsztaty absolwenta w klasie 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo

 • basen (opcja)

 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim

 • etyka

 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych

 • Akademia Sukcesu

 • opieka psychologa i logopedy

 • zajęcia logopedyczne indywidualne

 • opieka pielęgniarki

 • klasy - maksymalnie do 18 uczniów