Prywatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Etz Chaim powstała na bazie Szkoły Lauder EtzChaim. Organem nadzorującym placówkę jest Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu. Szkole patronuje Wrocławska Gmina Żydowska reprezentowana w radzie fundacji przez Przewodniczącego ŻGWŻ Aleksandra Gleichgewichta.

Tym, co nas wyróżnia wśród innych Szkół, jest kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Z tego powodu szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych.

To szkoła, która dba o świat wartości.

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Kładziemy duży nacisk na rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań. Podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji każdego ucznia. W oparciu o te informacje przygotowujemy indywidualny plan pracy z dzieckiem. Jako prywatna szkoła podstawowa proponujemy naukę w kameralnych oddziałach. Dzięki temu nauczyciele i pedagodzy mają możliwość, by poznać swoich uczniów i poświęcić im wymaganą ilość czasu w zakresie realizacji unikalnych celów.

Podstawa programowa zgodna z aktualnym rozporządzeniem MEN i autorskie nauczanie

Nasza podstawa programowa jest zgodna z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły uczymy na podstawie programów autorskich opracowanych przez naszą kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie. Dzięki temu dbamy o wszechstronne i dogłębne przygotowanie naszych uczniów nie tylko do egzaminów końcowych i dalszej edukacji, ale także do zagadnień i problemów, z jakimi mogą się spotkać poza murami szkoły.

budynek szkoły

Cele szkoły

Przyjmujemy założenie, że ludzie stanowią jedną wielką rodzinę i warto pielęgnować poczucie wspólnoty. Więź między nami jest wartością, od której zaczynamy edukację wczesnoszkolną.

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne
 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia
 • nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie projektów edukacyjnych
 • atmosfera szacunku i życzliwości
 • rozwijanie krytycznego myślenia
 • małe klasy - optymalne warunki do nauki
 • nauka hebrajskiego

Dodatkowo

 • zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów
  • SKS
  • warsztaty muzyczne (pianino i gitara)
  • szkoła gimnastyki artystycznej La Passione
  • koło dziennikarskie (wydajemy własna gazetkę)
  • taniec nowoczesny
  • warsztaty artystyczne
  • matematyka na wesoło, karty matematyczne
  • logika/ kodowanie
  • szachy
  • gry planszowe
  • karate
  • klub podróżnika
  • język francuski
  • na tropach przyrody
 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.
 • obiady (przygotowywane w szkole)

Oferta

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej
 • w klasach 4-8 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii
 • w klasach 1-8 języka angielskiego uczymy codziennie
 • w klasach 1-8 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)
 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach
 • codzienne zajęcia sportowe
 • warsztaty absolwenta w klasie 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • basen
 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim
 • etyka
 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych
 • Akademia Sukcesu
 • opieka psychologa i logopedy
 • zajęcia logopedyczne indywidualne
 • opieka pielęgniarki
 • klasy - maksymalnie do 18 uczniów

Od 1 września 2014 dla zainteresowanych, na życzenie oferujemy także edukację domową.

PATRONATY:

 

logo gminy

Wrocławska Gmina Żydowska

fbk_logo

 

centrum-logoPL_CMYK_colour1_Q

 

CHIDUSZ-logo-X4-1-900x173