Prywatna Szkoła Podstawowa Etz Chaim we Wrocławiu

Prywatna Szkoła Podstawowa Etz Chaim we Wrocławiu stanowi pierwszy etap edukacji wielu dzieci, dlatego do kwestii edukacji podchodzimy niezwykle rzetelnie i kompetentnie. Tym, co nas wyróżnia spośród innych szkół, jest kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości oraz kultur. Tworzymy przyjazną i komfortową atmosferę międzykulturowego dialogu, w którym każdy z naszych uczniów czuje się ważny. Integrujemy w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Dbamy o tradycję, wszechstronny rozwój oraz odpowiedzialność za siebie i innych.

Misja i cele realizowane w Szkole Etz Chaim

W Szkole Etz Chaim kładziemy nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia, jego talentów i zainteresowań, dlatego podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia m. in. charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji podopiecznych. W oparciu o te informacje przygotowujemy osobisty, dostosowany do dziecka plan pracy. Ponadto, w zgodzie z aktualnym rozporządzeniem MEN, realizujemy podstawę programową opartą na naszych autorskich programach opracowanych przez naszą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie. Dzięki temu dbamy o wszechstronne i dogłębne przygotowanie naszych uczniów do egzaminów końcowych i dalszej edukacji w liceum.

Korzyści z nauki w niepublicznej Szkole Podstawowej Etz Chaim

W odróżnieniu od wielu innych tego typu placówek, w niepublicznej Szkole Podstawowej Etz Chaim uważamy, że największą wartość stanowią ludzie. Starannie pielęgnujemy łączące nas więzi oraz poczucie wspólnoty, którą wspólnie tworzymy. Jako prywatna szkoła podstawowa umożliwiamy uczniom naukę w małym, kameralnym gronie. Dzięki temu nauczyciele i pedagodzy mają możliwość poznania swoich podopiecznych oraz poświęcenia im wymaganej ilości czasu w zakresie nauki i indywidualnego rozwoju.

Nasz program edukacji gwarantuje:

 • wysoki poziom nauczania

 • bezpieczne i wspierające, życzliwe środowisko

 • przyjazne uczniom nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin

 • rozwinięcie krytycznego myślenia

 • naukę języka hebrajskiego

 • małe klasy (zapewniające optymalne warunki do nauki)

 • współpracę wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia

Oferta

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej

 • w klasach 4-8 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii

 • w klasach 1-8 języka angielskiego uczymy codziennie

 • w klasach 1-8 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)

 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30)

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach

 • codzienne zajęcia sportowe

 • warsztaty absolwenta w klasie 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo

 • basen (opcja)

 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim

 • etyka

 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych

 • Akademia Sukcesu

 • opieka psychologa i logopedy

 • zajęcia logopedyczne indywidualne

 • opieka pielęgniarki

 • klasy - maksymalnie do 18 uczniów

Dodatkowo

 • zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów

  • SKS

  • warsztaty muzyczne (pianino i gitara)

  • szkoła gimnastyki artystycznej La Passione

  • koło dziennikarskie (wydajemy własna gazetkę)

  • taniec nowoczesny

  • warsztaty artystyczne

  • matematyka na wesoło, karty matematyczne

  • logika/ kodowanie

  • szachy

  • gry planszowe

  • karate

  • klub podróżnika

  • język francuski

  • na tropach przyrody

 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.

 • obiady (przygotowywane w szkole)