SZKOŁA PODSTAWOWA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, powstała na bazie Szkoły Lauder EtzChaim. Organem nadzorującym placówkę jest Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu. Szkole patronuje Wrocławska Gmina Żydowska reprezentowana w radzie fundacji przez  Przewodniczącego ŻGWŻ Aleksandra Gleichgewichta.

To, co nas wyróżnia wśród innych Szkół to kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Z tego powodu szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych.

To szkoła, która dba o świat wartości.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia.
Podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji. W oparciu o te informacje przygotowujemy indywidualny plan pracy z dzieckiem.

Realizujemy podstawę programową zgodną z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły uczymy na podstawie programów autorskich opracowanych przez naszą kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie.

budynek szkoły

Cele szkoły

Przyjmujemy założenie, że ludzie stanowią jedną wielką rodzinę i warto pielęgnować poczucie wspólnoty. Więź między nami jest wartością, od której zaczynamy edukację wczesnoszkolną.

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne
 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia
 • nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie projektów edukacyjnych
 • atmosfera szacunku i życzliwości
 • rozwijanie krytycznego myślenia
 • małe klasy - optymalne warunki do nauki
 • nauka hebrajskiego

Dodatkowo

 • zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów
  • SKS
  • warsztaty muzyczne (pianino i gitara)
  • szkoła gimnastyki artystycznej La Passione
  • koło dziennikarskie (wydajemy własna gazetkę)
  • taniec nowoczesny
  • warsztaty artystyczne
  • matematyka na wesoło, karty matematyczne
  • logika/ kodowanie
  • szachy
  • gry planszowe
  • karate
  • klub podróżnika
  • Bonjour l'France
  • Na tropach przyrody
 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.
 • obiady (przygotowywane w Szkole)

Oferta

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej
 • w klasach 4-8 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii
 • w klasach 1-8 języka angielskiego uczymy codziennie
 • w klasach 1-8 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)
 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach
 • codzienne zajęcia sportowe
 • warsztaty absolwenta w klasie 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • basen
 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim
 • etyka
 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych
 • Akademia Sukcesu
 • opieka psychologa i logopedy
 • zajęcia logopedyczne indywidualne
 • opieka pielęgniarki
 • klasy - maksymalnie do 18 uczniów

Od 1 września 2014 dla zainteresowanych, na życzenie oferujemy także edukację domową.

PATRONATY:

 

logo gminy

Wrocławska Gmina Żydowska

fbk_logo

 

centrum-logoPL_CMYK_colour1_Q

 

CHIDUSZ-logo-X4-1-900x173