.

Uczniowie z ETZ CHAIM ratują dzieci na świecie!

lut 10, 2022

Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Wszystkie Kolory Świata organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie przygotowali szmaciane lalki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie…

Więcej

..

Szlachetna Paczka

lut 10, 2022

Zrobiliśmy to! Pomogliśmy kolejnej rodzinie w potrzebie. Jednak gdyby nie zaangażowanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli, nie dokonalibyśmy tego. Uzbieraliśmy 2020zł podczas kiermaszu słodkości i zakupiliśmy laptopa dla chłopca…

Więcej

...

Chanuka

lut 10, 2022

Wszyscy którzy nas znają, wiedzą jak kochamy w szkole Święto Świateł. Na Żelaznej 57 w te kilka dni jest baśniowo (jeszcze bardziej niż zwykle). Każdego dnia inne klasy zapalały świece szkolnej chanukii i razem śpiewaliśmy Maoz Cur…

Więcej

....

Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim

wrz 12, 2018

Po blisko pięćdziesięciu latach na murach szkoły przy Żelaznej znów wisi tabliczka z napisem Liceum Ogólnokształcące. Wcześniej mieściło się tu Liceum im. Szolema Alejchema, które zostało zlikwidowane na…

Więcej

Najnowsze wpisy

Realizacja projektu „Edukacja w działaniu”

Realizacja projektu „Edukacja w działaniu”

16 maja, 2022

Przedmiotem projektu realizowanego w szkole jest ograniczenie i łagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 u uczniów Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu prowadzonej przez „FUNDACJĘ DIALOGU KULTUR-ETZ CHAIM” poprzez integrację oraz wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych…

Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

lut 14, 2022

Na szacunek zasługuje każdy z nas, to jedna z podstawowych wartości moralnych. Bez względu na odmienność poglądów, wyznań religijnych czy różnorodności kultur. Jak uczyć dzieci szacunku do innych? Pierwszym autorytetem dla dziecka jest rodzic lub jego opiekun. To z nich bierze przede wszystkim przykład. Bacznie obserwuje zachowania oraz reakcje w różnych sytuacjach. Ma to wpływ na późniejsze zachowania w dorosłym życiu. To najbliżsi opiekunowie powinni dawać przykład szacunku i tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. Na swej drodze spotykamy różnych ludzi. Różnią się kolorem skóry, wyglądem, wyznają inną wiarę lub mają inna orientacje seksualna. Powinniśmy uczyć dzieci, że każdy zasługuje na szacunek. Jednak, żeby dziecko akceptowało poglądy innych ludzi, my sami musimy wykazywać w swoim zachowaniu życzliwość do drugiego człowieka. Ważną kwestią jest również szacunek do samego siebie. Jeśli dziecko ma poczucie własnej wartości, jest szanowane w domu, akceptowane przez rodziców będzie również wykazywało szacunek do drugiego człowieka. Szacunek i tolerancja Szacunek do drugiego człowieka łączy się z tolerancją jego odmiennych poglądów. Nie oznacza to jednak, że nasz sposób myślenia jest zły i mamy z niego rezygnować. Każdy ma prawo do własnego zdania, własnego sposobu myślenia. Nie należy krytykować innych, tylko dlatego, że mają inny światopogląd. Starajmy się znaleźć w nim dobre cechy, dostrzec jego dobre wartości. Szacunek należy wyrażać poprzez okazanie uprzejmości nie tylko zachowaniem, ale również ubiorem, tonem wypowiedzi oraz wyrazem twarzy.  Bardzo wielu młodych ludzi narzeka na brak tolerancji w społeczeństwie. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli akceptujemy człowieka o innych poglądach, to w oczach pozostałych ludzi postrzegani jesteśmy jak tamta osoba. Liceum ETZ Chaim powstało z myślą o młodych ludziach, chcących rozwijać swoje umiejętności. Głównym założeniem tej szkoły jest szacunek do drugiego człowieka. Uczy się w niej młodzież wyznających różną religię oraz...

Jak rozwijać talenty językowe u młodzieży?

Jak rozwijać talenty językowe u młodzieży?

sty 4, 2022

Mózg człowieka został stworzony tak, by mógł chłonąć wiedzę. Proces przyswajania informacji trwa praktycznie przez całe życie, ale najwięcej danych trafia do mózgu we wczesnym dzieciństwie. Dlatego tak ważne jest, by przekazywana wiedza była odpowiednio dobrana do wieku odbiorcy. Dzięki temu u dzieci i młodzieży ujawniają się naturalne talenty, które należy rozwijać. W jaki sposób można pracować nad zdolnościami językowymi u młodych ludzi? Nauka języka z małymi dziećmi Mówi się, że wszystkie dzieci są uzdolnione, a zadaniem nauczyciela w szkole jest jego zdolności rozpoznać i rozwijać. Na początkowym etapie najbardziej wskazaną metodą pracy jest nauka przez zabawę. Właśnie dlatego  warto zainwestować w odpowiednie pomoce dydaktyczne, które stymulują wszechstronny rozwój oraz zapewniają uczenie polisensoryczne. Naukę języka z dzieckiem warto zacząć od czytania bajek w języku obcym – najlepiej takich, z dużą ilością obrazków. Taka metoda pozwala zapoznać się ze słówkami i zwrotami. Podobne zadanie ma oglądanie filmów dla dzieci. Aby ułatwić naukę, można ten sam film puścić najpierw po polsku, a potem w języku obcym. Pomóc w nauce może również śpiewanie piosenek oraz uczenie dziecka wierszyków i rymowanek. Rozwój talentu językowego u młodzieży Młodzież podczas nauki chętnie korzysta z nowinek technologicznych. Nie gardzi jednak już znanymi metodami, takimi jak nauka przez muzykę. Podsuwanie młodym ludziom interesujących filmów w obcym języku, może ich zmotywować do pracy. Warto także poszukać platform językowych – ich wykorzystanie pozwala na zapoznanie się z językiem obcym poprzez zabawę. Dobrym pomysłem na rozwój talentów językowych u młodych ludzi są obozy językowe. Takie rozwiązanie pozwala połączyć możliwość zwiedzania, poznawania interesujących ludzi oraz nauki. Pomocne mogą okazać się wszelkiego rodzaju kursy, które rozwijają zdolności porozumiewania się w języku obcym. Ważne, by młody człowiek mógł sam wybrać sposób nauki – nie będzie wówczas czuł się zmuszony, a jedynie zmotywowany do...

Szkoła prywatna niepubliczna a program nauczania

Szkoła prywatna niepubliczna a program nauczania

gru 30, 2021

Program nauczania to podstawowy dokument określający specyfikę planów nauczania dla poszczególnych oddziałów każdej szkoły. Jest swoistym fundamentem, na którym powstają plany nauczania dla uczniów w różnym wieku. Każda szkoła układa swój własny program, bazując na wytycznych zawartych w ramowym planie nauczania określonym w rozporządzeniu MENiS. W programie nauczania zawarte są między innymi informacje dotyczące rodzaju oferowanych przez placówkę zajęć, liczby godzin poszczególnych przedmiotów, godzin dyrektorskich i rozszerzonych. Czym różni się szkoła prywatna od państwowej? Program nauczania szkół prywatnych różni się zazwyczaj od programów nauczania obowiązujących w szkołach państwowych. Uczniowie szkół prywatnych mogą wynieść ze szkoły więcej cennych i przydatnych w przyszłym, dorosłym życiu umiejętności, gdyż program jest nastawiony na indywidualne podejście oraz wszechstronny rozwój. Obowiązkowe podstawy programowe są realizowane na możliwie najwyższym poziomie, a dodatkowo organizowane są dla uczniów zajęcia, których celem jest zadbanie o ich przyszłość. Układając program nauczania w szkole prywatnej, bierze się pod uwagę możliwości i zainteresowania uczniów oraz kładzie szczególny nacisk na stwarzanie im warunków do twórczego działania. Czym charakteryzuje się program nauczania naszej szkoły? Cechami wyróżniającymi program nauczania przyjęty w naszej szkole jest przede wszystkim traktowanie pracy nauczyciela jako procesu twórczego. Współpracując z uczniami, może on przedstawiać dyrektorowi opracowany przez siebie program nauczania i proponować wybrane przez siebie podręczniki do nauczania jego przedmiotu. W ten sposób powstają niezwykle atrakcyjne i motywujące naszych uczniów do dalszego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy programy autorskie. Układając program, nauczyciele stawiają sobie za cel, aby ich uczniowie wynieśli ze szkoły gruntowną wiedzę oraz umiejętności socjalne ułatwiające im późniejsze dorosłe życie. Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły nie mieli problemów z komunikacją, jasno wyrażali swoje potrzeby, potrafili krytycznie myśleć oraz współdziałać z innymi, a także rzeczowo prowadzić i uczestniczyć w dyskusjach. Żeby jak najlepiej poznać potrzeby, zainteresowania i możliwości naszych uczniów, każdy z nich objęty jest opieką tutora, czyli opiekuna czuwającego nad ich rozwojem. Dzięki temu żaden uczeń nie pozostaje anonimowy. Dlaczego warto wysłać dziecko do naszej szkoły? Największą zaletą nauki w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Zapewniamy optymalne warunki do nauki w kameralnej atmosferze (klasa może liczyć maksymalnie 16 osób). Wszyscy nauczyciele uczący w naszej placówce to prawdziwi pasjonaci, którzy potrafią rozbudzić i zarazić swoją pasją młodzież. Atutem naszej kadry jest również umiejętność...

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

gru 22, 2021