Niepubliczne liceum – Wrocław – indywidualne programy

Zachęcamy do zapisów do naszego niepublicznego liceum. Wrocław to miasto, w którym nas znajdziecie, jednak zapraszamy kandydatów z całego regionu i spoza niego. Stawiamy na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, dlatego programy edukacyjne układamy tak, aby mogły one skorzystać z jak najlepszych i najbardziej skutecznych metod przyswajania wiedzy. Staramy się odchodzić od tradycyjnych rozwiązań i wdrażać te innowacyjne, które przynoszą znacznie lepsze efekty nauki. Jako szkoła bez ocen uczymy poszanowania godności człowieka, współpracy i tolerancji. Nie narzucamy sztywnych zasad, lecz uczymy ustanawiać zdrowe granice. Nasze niepubliczne liceum we Wrocławiu jest otwarte na potrzeby każdego ucznia.

Liceum prywatne we Wrocławiu

W liceum prywatnym we Wrocławiu Państwa dzieci mogą skorzystać z zajęć z wielu języków. Uczymy także podstawowych przedmiotów. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i rozumiemy, że każdy przyswaja wiedzę w swoim tempie. Dlatego program edukacyjny jest dostosowany do grupy wiekowej i predyspozycji uczestników zajęć.

Liceum żydowskie – Wrocław

Jako liceum żydowskie, które zatrudnia wyłącznie wykwalifikowany personel staramy się być otwarci na potrzeby naszych uczniów. Plany nauczania są zatem układane w taki sposób, aby jak najbardziej wyczerpać potencjał dzieci i młodzieży. Uczęszczające do naszego liceum żydowskiego osoby mogą skorzystać między innymi z zajęć z języka hebrajskiego. Najlepsze prywatne liceum we Wrocławiu zaprasza do zapisów.