Rekrutacja do niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Etz Chaim we Wrocławiu

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim we Wrocławiu jest miejscem wyjątkowym, otwartym i niezwykle przyjaznym, dlatego staramy się, by proces rekrutacji przeprowadzany był ze szczególną skrupulatnością i dbałością o dobro oraz komfort kandydatów.

Obecnie mamy otwarty nabór kandydatów na rok szkolny 2020/21 do:

 • do pierwszej klasy o profilu dyplomacja w stosunkach międzynarodowych
 • do drugiej klasy o profilu dyplomacja w stosunkach międzynarodowych
 • do drugiej klasy o profilu kulturalno-społecznym

Jak przebiega rekrutacja do prywatnego Liceum Etz Chaim?

By wziąć udział w rekrutacji do prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Etz Chaim, należy przekazać odpowiednie, wskazane przez nas dokumenty (wykaz dokumentów, wnioski i umowę znajdą państwo na dole tej strony). O przyjęciu do liceum decydują kolejność zgłoszeń, świadectwo klasy ósmej oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której staramy się poznać kandydatów. Rozmowa ta przebiega w przyjaznej, spokojnej i sprzyjającej atmosferze. Dotyczy ona przede wszystkim zasad oraz idei wychowawczych realizowanych w naszej placówce. Ponadto chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o gotowości kandydatów do udziału w życiu społecznym, ich samodzielności oraz zainteresowaniach, pasjach, zdolnościach i planach przyszłych podopiecznych.

 

Dlaczego warto wybrać niepubliczne Liceum językowe Etz Chaim?

Niepubliczne Liceum językowe Etz Chaim stanowi nie tylko miejsce nauki, lecz również środowisko, które zapewnia pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój oraz komfortową i otwartą atmosferę. Do udziału w rekrutacji gorąco zachęcamy osoby chcące rozwijać swoje indywidualne talenty i umiejętności.

 


Rekrutacja 2021/2022

Rozpoczęliśmy nabór do klasy wstępnej. W naszym LO w pierwszym roku nauki uczeń nie wybiera przedmiotów rozszerzających do matury, natomiast wraz ze swoim tutorem rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, doskonali umiejętności, aby po klasie pierwszej wybrać przedmioty rozszerzające, które będzie zdawał na maturze.

Prowadzimy także nabór uzupełniający do obecnej klasy o profilu dyplomacja i komunikacja społeczna.

Klasa o profilu: dyplomacja w stosunkach międzynarodowych,

do której zapraszamy absolwentów zainteresowanych szeroko pojętą, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną z pogranicza: politologii, socjologii, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii.

Przykładowe kierunki studiów, które mogą wybrać nasi absolwenci:

 • prawo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • psychologia,
 • filologia polska,
 • studia amerykanistyczne,
 • lingwistyka stosowania,
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • kulturoznawstwo,
 • pedagogika,
 • polityka regionalna,
 • samorząd terytorialny,
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • ekonomia.

 

Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 71 756 80 47
mail: sekretariat@etzchaim.pl