Prywatne Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim we Wrocławiu

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim jest czteroletnią dwujęzyczną szkołą licealną nadzorowaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Nad szkołą, podobnie jak w przypadku prowadzonej przez nas Szkoły Podstawowej, obejmuje patronat Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim. Jesteśmy uznawani za jedno z najlepszych wrocławskich prywatnych liceów językowych, w których wysoki poziom nauki idzie w parze z osobistym rozwojem uczniów, ich komfortem oraz przyjazną atmosferą edukacji. Ponadto nasz program realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii, a szkolny system wychowawczy jest nastawiony na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia.

Misja i cele realizowane w Liceum Etz Chaim

Nadrzędnym celem Liceum Etz Chaim jest stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego przez naszych uczniów, nad którą czuwa nasza wyspecjalizowana i niezwykle kompetentna kadra nauczycieli. Mimo że uważamy, że podstawowym i najistotniejszym wyznacznikiem dobrego liceum jest pełny sukces jego podopiecznych na egzaminach dojrzałości, dbamy również o wszechstronny rozwój humanistyczno-społeczny uczniów oraz ich przygotowanie do dalszych etapów edukacyjnych. Gwarantujemy uczniom współpracę z najlepszymi wrocławskimi szkołami wyższymi – Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.

 

Korzyści z nauki w niepublicznym dwujęzycznym Liceum Etz Chaim.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, w poszanowaniu godności osobistej oraz wolności światopoglądowej. Nie jesteśmy nastawieni na rywalizację między uczniami i miejsca w rankingach. Nasi uczniowie są traktowani przez nauczycieli w sposób partnerski. Takie nastawienie wyróżnia nas spośród innych liceów. Podopieczni mają prawo do własnych, w pełni dostosowanych do nich wyborów zajęć – początkowo mogą wybierać fakultety, a w klasach starszych – zakres przedmiotów szkolnych.

Pozostawiamy naszym uczniom dużo swobody, lecz jednocześnie stawiamy bardzo poważne wymagania, wierząc i oczekując, że wykorzystają własny potencjał i stwarzane im możliwości.