Czy tutoring może być alternatywą dla wychowawstwa w szkole?

Czy tutoring może być alternatywą dla wychowawstwa w szkole?

paź 22, 2022

Choć jest on obecny wyłącznie w wybranych placówkach edukacyjnych i słyszało o nim całkiem niewiele osób, tutoring, bo o nim mowa, cieszy się coraz większych zainteresowaniem – zarówno wśród pedagogów, jak i rodziców, którym zależy na jak najlepszym rozwoju ich pociech. Czy słuszne jest myślenie, że jest on alternatywą dla wychowawstwa w szkole? Czy nie jest tak, że jest wyłącznie jego uzupełnieniem? Poświęćmy tym kwestiom krótką chwilę.

Na czym polega tutoring?

W naszej szkole nauczyciele układają program nauczania w taki sposób, by ich uczniowie czerpali z niego gruntowną wiedzę i wypracowywali w sobie kluczowe umiejętności socjalne, które z dorosłym życiu ułatwią im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. By kształtować umysły, a w tym postawy młodych osób, jako pedagodzy musimy dążyć do jak najlepszego poznania ich potrzeb, zainteresowań i możliwości. Właśnie dlatego każdy z uczniów jest objęty w naszym prywatnym liceum we Wrocławiu opieką tutora, czyli opiekuna, którego zdaniem jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem uczącej się w naszej placówce młodzieży.

Czy tutoring wyklucza wychowawstwo?

Włączenie tutorów w proces edukacyjny powala na czerpanie przez ucznia większych korzyści z nauki. Tutor wspiera nauczycieli, a w tym wychowawców w rozwijaniu indywidualnych zdolności młodych osób. Ponadto doradza im w wyborze odpowiednich kierunków studiów czy przedmiotów kierunkowych, będąc dla nich nieocenionym oparciem. Wspiera ich także w rozwiązywaniu konfliktów. Tutor stanowi więc pomoc wychowawcy, nie jest on jego zastępcą, ale w znacznym stopniu wpływa na efekty kształcenia. Jest to osoba, która ma czas, a także niezbędne umiejętności do pracy z uczniem w relacji jeden na jeden, co ma na celu zdynamizowany rozwój podopiecznego.