Blog

Czym się kierować wybierając prywatne liceum?

Rodzice rozważający zapisanie dziecka do prywatnej szkoły mają przytłaczającą liczbę placówek do wyboru. Jeszcze w 2020 roku wyniosła ona w Polsce 8713, co oznacza, że co czwarta szkoła miała charakter niepubliczny. Dodatkowo prywatne licea są niezwykle zróżnicowane pod względem przygotowanej oferty zajęć oraz wyszkolenia kadry. Jak zatem się w tym wszystkim odnaleźć?

Czytaj dalej

Czy tutoring może być alternatywą dla wychowawstwa w szkole?

Choć jest on obecny wyłącznie w wybranych placówkach edukacyjnych i słyszało o nim całkiem niewiele osób, tutoring, bo o nim mowa, cieszy się coraz większych zainteresowaniem – zarówno wśród pedagogów, jak i rodziców, którym zależy na jak najlepszym rozwoju ich pociech. Czy słuszne jest myślenie, że jest on alternatywą dla wychowawstwa w szkole? Czy nie jest tak, że jest wyłącznie jego uzupełnieniem? Poświęćmy tym kwestiom krótką chwilę.

Czytaj dalej

Jak wybrać dobrą szkołę dla dziecka?

Wybierając dziecku szkołę, dobrze jest kierować się czymś więcej niż tylko bliską lokalizacją i dogodnym dojazdem. Ważne jest też system nauki i wartości, jaki dziecko będzie poznawać w trakcie kolejnych szczebli swojej edukacji. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wyboru szkoły?

Czytaj dalej

Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

Na szacunek zasługuje każdy z nas, to jedna z podstawowych wartości moralnych. Bez względu na odmienność poglądów, wyznań religijnych czy różnorodności kultur.

Czytaj dalej

Jak rozwijać talenty językowe u młodzieży?

Mózg człowieka został stworzony tak, by mógł chłonąć wiedzę. Proces przyswajania informacji trwa praktycznie przez całe życie, ale najwięcej danych trafia do mózgu we wczesnym dzieciństwie. Dlatego tak ważne jest, by przekazywana wiedza była odpowiednio dobrana do wieku odbiorcy. Dzięki temu u dzieci i młodzieży ujawniają się naturalne talenty, które należy rozwijać. W jaki sposób można pracować nad zdolnościami językowymi u młodych ludzi?

Czytaj dalej

Szkoła prywatna niepubliczna a program nauczania

Program nauczania to podstawowy dokument określający specyfikę planów nauczania dla poszczególnych oddziałów każdej szkoły. Jest swoistym fundamentem, na którym powstają plany nauczania dla uczniów w różnym wieku. Każda szkoła układa swój własny program, bazując na wytycznych zawartych w ramowym planie nauczania określonym w rozporządzeniu MENiS. W programie nauczania zawarte są między innymi informacje dotyczące rodzaju oferowanych przez placówkę zajęć, liczby godzin poszczególnych przedmiotów, godzin dyrektorskich i rozszerzonych.

Czytaj dalej