Zebrania końcowe

Szanowni Państwo, 10.06.2013 r. tj. w poniedziałek o godzinie 17:00 odbędzie się ostatnie – końcoworoczne zebranie dla rodziców. Na zebraniu zostaną Państwo poinformowani o propozycjach ocen z poszczególnych przedmiotów jakie przewidziane są do wpisu na świadectwie szkolnym (w tym ocen opisowych w klasach młodszych).Przedstawiony też zostanie harmonogram zakończenia roku szkolnego.

 

Do Państwa dyspozycji będą w godz.17:00 – 18:00 wszyscy uczący w szkole nauczyciele.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie. Wicedyrektor szkoły Lidia Bassy — Pozdrawiamy Sekretariat Szkoły Dialogu Kultur Etz Chaim ul.Żelazna 57, Wrocław sekretariat@etzchaim.pl 071 75 68 047