Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/ 2019

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/ 2019

cze 15, 2019

przedmiot/średnia wyników

województwo dolnośląskie

Szkoła Dialogu Kultur

Etz Chaim

matematyka

43,50%

60,00%

język angielski

60,00%

80,20%

język polski

61,00%

61,20%