Uczniowie z ETZ CHAIM ratują dzieci na świecie!

Uczniowie z ETZ CHAIM ratują dzieci na świecie!

lut 10, 2022

Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Wszystkie Kolory Świata organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie przygotowali szmaciane lalki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Głównym celem tego szczytnego projektu, obok kształtowania postawy otwartości i tolerancji na inne kultury, zapoznania uczniów z sytuacją ich rówieśników w odległych, nieznanych im dotąd rejonach, czy przybliżenia działalności samego UNICEF, jest przede wszystkim wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata, którym codziennie zagrażają takie choroby jak gruźlica, odra, tężec, błonica, krztusiec czy polio, a to wszystko z pomocą igły i nitki.

Ideą akcji jest własnoręczne zaprojektowanie i uszycie przez uczniów szmacianych lalek. Uczestnicy nadają im imiona oraz przypisują kraj, z którego pochodzą. W finale zostaje zorganizowana kolorowa wystawa połączona ze zbiórką darowizn, na której każdy może wybrać dla siebie lalkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku z zagrożonego rejonu świata. Projekt “Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Polsce.

Przygotowanie szmacianych laleczek jest kluczowym elementem projektu, ale nie jest traktowane jedynie jako zwykłe zadanie plastyczno-manualne dla uczniów. Uczniowie są dokładnie zapoznawani z celem, w jakim szyją lalki oraz dowiadują się przy okazji, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Kształtowanie postaw niesienia pomocy potrzebującym nie jest obce uczniom Zespołu Szkół Etz Chaim, który często włącza swoich podopiecznych w podobne akcje m.in. Szlachetną Paczkę, zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy organizowaną w szkole charytatywną pomoc na rzecz dzieci z Nepalu.

- Traktujemy potrzebę niesienia pomocy humanitarnej jako jeden z ważnych fundamentów naszej działalności - potwierdza Helena Kosztyło-Kobiec, Prezes Fundacji Dialogu Kultur, organu prowadzącego Zespół Szkół Etz Chaim - Od lat angażujemy naszych podopiecznych w akcje charytatywne, robimy to w imię odpowiedzialności społecznej za ludzi, klimat i planetę. Bierzemy udział w takich akcjach, jak chociażby adopcja koali poszkodowanych wielkimi pożarami w Australii, ponieważ pragniemy wychowywać naszych uczniów w duchu miłości.

Takie działania organizowane w przestrzeni szkoły bez wątpienia pomagają kształtować w uczniach tak ważną dzisiaj wrażliwość na potrzeby innych, postawę tolerancji i otwartości, a przede wszystkim świadomość, że ich praca i zaangażowanie przekłada się na realną pomoc innym dzieciom, czyli ich rówieśnikom. Poprzednie pięć edycji akcji “Wszystkie Kolory Świata” prowadzonych w polskich placówkach edukacyjnych zgromadziło kwotę blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie dzieci w takich krajach jak Sierra Leone, Czad, Sudan Południowy czy Angola. Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci. Tegoroczna edycja przyniesie pomoc w dostępie do szczepień dla kolejnych potrzebujących.