OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

lapki

Zespól psychologiczno – pedagogiczny:
Regina Iżycka i Anna Cyrklewicz

mgr Anna Cyrklewicz – pedagog, diagnosta, certyfikowana terapeutka Metody Warnkego i Reha Com, ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Założycielka gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego Progres. Stale podnosi kwalifikacje na szkoleniach dotyczących najnowszych metod diagnozy i terapii trudności szkolnych. Posiada długi staż pracy na stanowisku nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej oraz pedagoga w szkole i przedszkolu.
Prowadzi:

  • diagnozę i treningi w zakresie percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni oraz automatyzacji funkcji centralnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu tych procesów (Metodą Warnkego),
  • diagnozę i terapię dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz dzieci z trudnościami w uczeniu się,
  • diagnozę ADHD i ADD,
  • naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • diagnozę gotowości szkolnej oraz przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
  • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.

Zerówka:

Od października 2015 roku szkoła współpracuje z Gabinetem diagnostyczno-terapeutycznym Progres rel="nofollow" href="http://www.progres-wroclaw.pl/. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych badane są pod kątem specyficznych trudności w nauce metodą Warnkego rel="nofollow" href="http://www.progres-wroclaw.pl/metoda-warnkego-diagnoza-i-terapia . W efekcie nasi uczniowie, poprzez rzetelną i trafną diagnozę, programy terapeutyczne tworzone na jej podstawie oraz informacje dla nauczycieli ze wskazówkami do pracy mają szansę na osiąganie lepszych wyników w nauce.

dziewczynka w sluchawkach