KADRA

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie  województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji.

pasek

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.

HELENA KOSZTYŁO-KOBIEC
Prezes Zarządu Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim
Dyrektor zarządzający szkołą Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim

mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego Instytut Pedagogiki Specjalnej TWP. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz organizację i zarządzanie oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
     Jako prezes fundacji prowadzącej szkołę i dyrektor zarządzający szkołą dba o to aby kadra pedagogiczna stale podnosiła swoje kwalifikacje. W ramach pełnienia swoich obowiązków zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym poprzez delegowanie nauczycieli i kadry kierowniczej na szkolenia krajowe i zagraniczne.
Miłośniczka alternatywnych form edukacji i propagatorka fińskiego systemu oświaty.


,,Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli, możemy stać na trasie, kibicować, podawać napoje i jedzenie, ale dzieci muszą przebiec go same. Nie możemy zrobić tego za nich ani zanieść ich na metę na rekach.''

Bożena Wilk

BOŻENA WILK
dyrektor szkoły
administracja
nauczanie początkowe
pracuje od 1999 r.

ukończyła wydział pedagogiczno-historyczny na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursy terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 54 we Wrocławiu. W latach 1987-91 prowadziła lekcje pokazowe z nauczania początkowego dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Za swoją pracę otrzymała nagrody dyrektora w latach 1993, 1996 i 2002. Od roku 1998 rozpoczęła przygodę z edukacją niepubliczną w Szkole Podstawowej Lauder-Etz Chaim jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolej. Po roku pracy została dyrektorem d/s dydaktycznych, aby w końcu poprowadzić szkołę podstawową i gimnazjum jako dyrektor obu szkół. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim, kontynując wraz z pracującą z nią od lat kadrą pedagogiczną, założenia dydaktyczno-wychowawcze Szkoły Podstawowej Lauder Etz Chaim.

W roku 2010 i jesienią 2012 była gospodarzem uroczystości, w której brali udział byli uczniowie szkoły przy ulicy Żelaznej. Po wielu latach przyjechali niemal z całego świata, często ze swymi wnukami, aby pokazać im swoją szkołę i choć na chwilę wrócić do tych lat. Spotkania te ukazały byłym uczniom, że w ich szkole dalej słychać śmiech dzieci, a szkoła przez wszystkie te lata zachowała swój charakter.

Dyrektor Bożena Wilk dostrzega i potrafi docenić trud i zaangażowanie  nauczycieli, motywując ich do coraz doskonalszej pracy. Dzięki temu stworzyła wyjątkowe grono pedagogiczne, które jest gwarancją, że każde dziecko z uśmiechem powita nowy dzień w naszej szkole i każde osiągnie sukces na miarę swoich możliwości, bo “w każdym dziecku  jest iskierka, którą wystarczy rozpalić”.

Lidia Basy

LIDIA BASSY
wicedyrektor
Historia, historia żydowska, edukacja europejska
pracuje z nami od 2001 r.

nauczyciel mianowany: historii, edukacji europejskiej i historii żydowskiej. Autorka programów autorskich: Edukacja Europejska, Historia żydowska (dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum) oraz Żydzi w Polsce.

Posiada Drugi Stopień Specjalizacji Zawodowej. 

Pracuję w zawodzie nauczyciela 30 lat. Od początku pracy pedagogicznej współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim prowadząc śródroczne praktyki pedagogiczne i praktyki ciągłe dla studentów oraz lekcje otwarte dla studentów i nauczycieli jak również lekcje pokazowe dla rodziców uczniów.

Przez 17 lat pracy w szkole publicznej, kiedy był jeszcze organizowany  Wojewódzki Konkurs Historyczny , w każdym roku prowadzeni uczniowie byli finalistami,  a  pięciokrotnie  okazali  się  zwycięzcami.  Corocznie nagradzana nagrodami kolejnych dyrektorów oraz listami gratulacyjnymi DODN i Kuratora Oświaty.

Za swój największy sukces pedagogiczny i osobisty uważa bardzo dobre relacje z uczniami, tak w trakcie pobierania przez nich nauki w szkole jak i po jej ukończeniu. Utrzymuje kontakt listowny i mailowy z moimi wychowankami mieszkającymi w różnych zakątkach świata. Spotykam się też z moimi byłymi uczniami realnie, niektórzy mają teraz ponad trzydzieści, dwadzieścia lat lub dopiero co zdali maturę. I te właśnie kontakty sprawiają jej największą radość i dają chęć do dalszej pracy w zawodzie.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor
język hebrajski i kultura żydowska, logopeda
pracuje z nami od 2006 r.

uczy języka hebrajskiego i kultury żydowskiej. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyła Studium Kultury i Języków Żydowskich, Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Neurologopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat jest koordynatorką programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży współorganizowanych przez American Jewish Joint Distribution Committee. Członkini Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ucząc w szkole stale pamięta o słowach Henryka Goldszmita: „Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim”.

pasek

MONIKA BORYCZKA
nauczyciel matematyki i informatyki
pracuje z nami od 2014 r.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki i Informatyki. Matematyka to jej pasja.  Posiada certyfikat Lidera Dobrych Praktyk Edukacyjnych. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w tym szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning-Desktop i TwinSpace.

Nie ma szczęścia jest matematyka!

Kamila Dolata

KAMILA DOLATA
nauczyciel etyki, filozofii i języka francuskiego
opiekun klubu
pracuje z nami od 2014 r.

absolwentka filozofii i filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu o specjalności języka francuskiego. Stypendystka rządu francuskiego na Université Jean Moulin Lyon III w Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL). Posiadaczka certyfikatu Diplôme approfondi de langue française  (DALF C1). Języka francuskiego uczyła w przedszkolu, gimnazjum i liceum. Meandry filozofii tłumaczyła studentom i licealistom. Prowadzi autorskie warsztaty filozoficzne dla dzieci pt. "Obrazy Filozofii". Miłośniczka alternatywnych form edukacji oraz filozofii wyobraźni, nieustannie zafascynowana geniuszem małych ludzi.

Iwona Grosicka

IWONA GROSICKA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawczyni klasy IIb
pracuje z nami od 2001 r.

pogodna i przebojowa absolwentka Uniwersytetu Opolskiego wydziału pedagogiczno-historycznego z ponad 27 letnim stażem w nauczaniu. Posiada dwie specjalizacje: z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Pani Iwona uczy również techniki, a ponadto jest uprawniona do przygotowywania dzieci na kartę rowerową i jej wydawania.  Kiedy tylko znajdzie czas uwielbia wędrować po trasach turystycznych polskich gór, uprawiać własny ogródek oraz wyjeżdżać na spływy kajakowe. Prowadzeni przez nią uczniowie zawsze zdobywają czołowe miejsca w rankingach Ogólnopolskich Testów Kompetencyjnych po III klasie.

Iwona Milintowicz

IWONA MILINTOWICZ
Wychowawca klasy "0"

Energiczna, kreatywna i pełna życia absolwentka kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej 
i Przedszkolnej na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.
Studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Z
Socjoterapią na Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Poza nauczaniem w szkole współpracuje z wrocławską fundacją "Freya", gdzie zaszczepia w młodzieży polonijnej z
zagranicy miłość do Polski. 

Oddana swoim podopiecznym, zawsze uśmiechnięta i wygadana. Zwolenniczka niekonwencjonalnych metod nauczania.Prowadzi zajęcia dydaktyczne, rozwijając zainteresowania swoich pociech poprzez zabawę i doświadczenie. Sama często powtarza: "Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci, bo tak właśnie dorastają geniusze i optymiści".

Bożena Marszalska

BOŻENA MARSZALSKA
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawczyni klasy I
pracuje z nami od 2009 r.

jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcą klasy „I”. Lubi dzieci i swoją pracę. Jest fanką kart matematycznych, chętnie gra z uczniami w bingo, szeryfa, trzy życia itp. Wakacje spędza na spływach kajakowych

ANNA PONICHTERA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

BOŻENA ZAREMBA
(pielęgniarka)
służba medyczna
pracuje z nami od 2013 r

pielęgniarka dyplomowana. Przeszkolona do realizacji zadań z medycyny szkolnej. Realizuje zadania wynikające ze sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

SYLWIA OWCZAREK
nauczyciel plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. Od wielu lat zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała między innymi warsztaty "Moja ściana - mój street art" - realizacja muralu przy Al. Jana Matejki, plenery artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych, happening dokamerowy "Dzieci i ryby głosu nie mają", współpracowała z Center od Children's Books Studies na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Interesuje się etnografią - sztuką ludową i tradycjami polskiej wsi.

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
pracuje z nami od 2015 r

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

ALEKSANDRA KŁOBUT
wychowawca świetlicy szkolnej
pracuje z nami od 2014 r.

 

Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Promocja Zdrowia.  Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności aktorskie i wokalne. Pomysłowością, radością i optymizmem dorównuje swoim podopiecznym. Nigdy razem się nie nudzą.

 

patrycja-ciupa

PATRYCJA CIUPA
nauczyciel muzyki
pracuje z nami od 2015 r.

 

Absolwentka studiów magisterskich wydziału Edukacji Muzycznej na kierunku Edukacja Muzyczna w zakresie Sztuki Muzycznej o specjalizacji edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych. Ukończyła także wydział I. na kierunku Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Uczy gry na fortepianie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie NONA w Szkole Muzycznej I-st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Jest dyrygentem grupy przygotowawczej Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki (dawna Filharmonia) oraz przeprowadza do niego nabór. Wcześniej była menadżerem tego zespołu. Specjalizuje się w emisji głosu oraz w kształceniu słuchu. Prowadziła i prowadzi chóry dziecięce i młodzieżowe (m.in. w Społecznej Szkole Muzycznej we Wrocławiu), jak również zespoły instrumentalne Orffa. Stawia na ciągły rozwój przygotowując się do doktoratu. Jej motto to „aby zapalać, trzeba samemu płonąć”.

INEZ SZUBELAK-BŁASZCZOK
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy II
pracuje z nami od 2015 r.

 

BARBARA DĄBROWSKA
sekretarz szkoły
pracuje z nami od 2013r.

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieoceniona w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

adam-chmielowiec

ADAM CHMIELOWIEC
-

Młody, dynamiczny i kreatywny absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, będący w trakcie ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim z głową zawsze pełną pomysłów i pełnym życzliwości podejściem do dzieci. Posiadacz 7 najwyższej średniej na Instytucie Filologii Angielskiej UWr za rok akademicki 2014/2015, jeden z laureatów stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Na razie otrzymujący bardzo pozytywne recenzje zarówno od rodziców jak i od dzieci anglista będący najnowszym członkiem kadry nauczycielskiej SP ETZ Chaim.

portret-p-agnieszka

AGNIESZKA WRÓBLEWSKA
wychowawca klasy IIb

 

 

Z wykształcenia i powołania nauczyciel historii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej kolejną pasją jest język hebrajski i kultura żydowska, ukończyła Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Skończyła również studia z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na swojej Alma Mater i jest obecnie wychowawcą klasy II b.  Uwielbia czytać, zwiedzać synagogi, chodzić po Bieszczadach i oglądać bajki z dziećmi.

portret-joanna-dziuba

JOANNA DZIUBA
Wychowawczyni klasy I

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydziału Nauk Edukacyjnych na specjalizacji Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Poza tym ukończyła Studium Musicalowe CAPITOL we Wrocławiu uzyskując tytuł Aktora Scen Muzycznych oraz Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu zdobywając zawód Animatora kultury o specjalizacji teatralnej.

Z powodzeniem łączy pasję i zamiłowanie do teatru z edukacją, przekazując młodemu pokoleniu ważne wartości. Szczera i uśmiechnięta 🙂

sandra-rydzewska

SANDRA RYDZEWSKA

 

Jestem absolwentką Uniwersytety przyrodniczego na kierunku biologia
środowiskowa. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z przyrody oraz
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Moją pasją oprócz szeroko pojętej przyrody są języki obce oraz
projekty artystyczne. Z natury jestem niepoprawną optymistką z dużą dozą
rozluźniającego poczucia humoru.

Eugenia Slomińska

EUGENIA SŁOMIŃSKA
(pracownik gospodarczy)
administracja
pracuje z nami od 1998 r.

jak sama mówi; „Po prostu Pani Gienia", wszystkie dzieci mnie znają, mogą zwrócić się do mnie w każdej potrzebie, lubię otaczać się ludźmi życzliwymi”.
Jacek Poterek

JACEK POTEREK
(ochrona)
administracja
pracuje z nami od 2013 r.

zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom. Pan Jacek zna każde dziecko, opiekunów i rodziców. Jest otwarty i doskonale nawiązuje kontakty.

pasek

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

Łukasz Błach - judo

Kamila Dolata - "Bonjour la France"

Joanna Dziuba - warsztaty artystyczne

Sławomir Gliński - karate

Paulina Juszkiewicz - koło plastyczne

Adam Karasewicz- koło sportowe, Klub Podróżnika 

Ewelina Mendrala - koło dziennikarskie

Bartłomiej Rutkowski - szachy

Marcin Skiba - logika z kodowaniem

Bartosz Smoleń - taniec towarzyski