KADRA

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie  województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji.

pasek

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.
etzchaim

HELENA KOSZTYŁO-KOBIEC
Prezes Zarządu Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim
Dyrektor zarządzający szkołą Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim

mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego Instytut Pedagogiki Specjalnej TWP. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz organizację i zarządzanie oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
     Jako prezes fundacji prowadzącej szkołę i dyrektor zarządzający szkołą dba o to aby kadra pedagogiczna stale podnosiła swoje kwalifikacje. W ramach pełnienia swoich obowiązków zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym poprzez delegowanie nauczycieli i kadry kierowniczej na szkolenia krajowe i zagraniczne.
Miłośniczka alternatywnych form edukacji i propagatorka fińskiego systemu oświaty.


,,Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli, możemy stać na trasie, kibicować, podawać napoje i jedzenie, ale dzieci muszą przebiec go same. Nie możemy zrobić tego za nich ani zanieść ich na metę na rekach.''

Karolina Kempiszak

KAROLINA KEMPISZAK
dyrektor szkoły

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Magister pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog rodzinny, ukończyła studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła także kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej oraz grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracowała jako menadżer oświaty samorządowej. Dba o wysoki poziom nauczania w szkole oraz o przyjazne relacje z rodzicami i uczniami.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor, wychowawca klasy IV
język hebrajski i kultura żydowska, logopeda
pracuje z nami od 2006 r.

uczy języka hebrajskiego i kultury żydowskiej. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyła Studium Kultury i Języków Żydowskich, Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Neurologopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat jest koordynatorką programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży współorganizowanych przez American Jewish Joint Distribution Committee. Członkini Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ucząc w szkole stale pamięta o słowach Henryka Goldszmita: „Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim”.

etzchaim

TOMASZ KUBICKI

wicedyrektor, wychowawca klasy VI

Nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Trener II klasy pływania, przez wiele lat związany z dyscypliną
pływania w płetwach. W latach 2010-2015 trener kadry narodowej juniorów
Polskiego Związku Płetwonurkowania. Ratownik wodny odznaczony brązowym
krzyżem za zasługi przez Zarząd Główny WOPR. Jest instruktorem
kulturystyki, piłki nożnej, dyplomowanym masażystą oraz uczestnikiem wielu
szkoleń i konferencji w zakresie sportu i rekreacji. "Najważniejsze przy
ocenianiu jest widzenie w każdym uczniu osoby" (K. Denek).

Monika Twardak

MONIKA TWARDAK
wicedyrektor szkoły, nauczyciel retoryki

Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, nauczycielka, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe studia na DSW oraz wiele kursów i szkoleń m.in. Międzynarodową Interdyscyplinarną Szkołę Doktorantów Argumentacji Retoryki, której gościem specjalnym był John Searle. Trener grup młodzieżowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w nauczaniu uczniów oraz studentów od zerówki po magistrów. Prowadzenie przez nią uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach filozoficznych. Nauczycielka z powołaniem chce inspirować dzieci do zadawania pytań i samodzielnych poszukiwań odpowiedzi.

pasek

etzchaim

MONIKA BORYCZKA
nauczyciel matematyki i informatyki
pracuje z nami od 2014 r.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki i Informatyki. Matematyka to jej pasja.  Posiada certyfikat Lidera Dobrych Praktyk Edukacyjnych. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w tym szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning-Desktop i TwinSpace.

Nie ma szczęścia jest matematyka!

Aurelia Cegłowska

AURELIA CEGŁOWSKA
nauczycielka chemii

Doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka biologii, chemii oraz przyrody. Współautorka Ogólnopolskiego Programu Badawczego e-kologia nuklearna. Autorka licznych artykułów oraz publikacji naukowych. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem.

etzchaim

ANNA PONICHTERA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

etzchaim

SYLWIA OWCZAREK
nauczyciel plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. Od wielu lat zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała między innymi warsztaty "Moja ściana - mój street art" - realizacja muralu przy Al. Jana Matejki, plenery artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych, happening dokamerowy "Dzieci i ryby głosu nie mają", współpracowała z Center od Children's Books Studies na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Interesuje się etnografią - sztuką ludową i tradycjami polskiej wsi.

etzchaim

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
pracuje z nami od 2015 r

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

etzchaim

ALEKSANDRA LEŚNIEWSKA
wychowawca świetlicy szkolnej
pracuje z nami od 2014 r.

 

Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Promocja Zdrowia.  Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności aktorskie i wokalne. Pomysłowością, radością i optymizmem dorównuje swoim podopiecznym. Nigdy razem się nie nudzą.

 

patrycja-ciupa

PATRYCJA CIUPA
nauczyciel muzyki
pracuje z nami od 2015 r.

 

Absolwentka studiów magisterskich wydziału Edukacji Muzycznej na kierunku Edukacja Muzyczna w zakresie Sztuki Muzycznej o specjalizacji edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych. Ukończyła także wydział I. na kierunku Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Uczy gry na fortepianie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie NONA w Szkole Muzycznej I-st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Jest dyrygentem grupy przygotowawczej Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki (dawna Filharmonia) oraz przeprowadza do niego nabór. Wcześniej była menadżerem tego zespołu. Specjalizuje się w emisji głosu oraz w kształceniu słuchu. Prowadziła i prowadzi chóry dziecięce i młodzieżowe (m.in. w Społecznej Szkole Muzycznej we Wrocławiu), jak również zespoły instrumentalne Orffa. Stawia na ciągły rozwój przygotowując się do doktoratu. Jej motto to „aby zapalać, trzeba samemu płonąć”.

etzchaim

INEZ SZUBELAK-BŁASZCZOK
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy III
pracuje z nami od 2015 r.

 

Izabella Drobnik

IZABELLA DROBNIK
nauczycielka biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister biologii. Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. Podyplomowe studia Geografii dla Nauczycieli. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem. Za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły. Prowadzeni przez nią uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Egzaminator zewnętrzny egzaminu gimnazjalnego w zakresie nauk przyrodniczych.

Magdalena Budzyńska

MAGDALENA BUDZYŃSKA
nauczycielka przyrody

Magistrantka Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. Choć młoda to pełna energii i kreatywności nauczycielka przyrody. Podczas studiów udziela się w Studenckim Kole Naukowym Nauczycieli „Sowa”. Interesuje się również metodami dydaktycznymi, które chętnie wykorzystuje podczas swoich zajęć. W wolnych chwilach projektuje biologiczne gry, w których chętnie bierze udział wraz z uczniami. Warto też wspomnieć o metodzie dramy, z którą ma do czynienia od pierwszych kroków jakie postawiła na deskach szkolnego teatru. Rozwija się również naukowo poprzez konferencję oraz pisząc publikację.

Kewin Oskwarek

KEWIN OSKWAREK

nauczyciel języka hebrajskiego

Student Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent europejskiego programu MiNYanim: Jewish Leadership Project, opiekun żydowskich wycieczek młodzieżowych Taglit Birthright Israel, członek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich we Wrocławiu. Przedwcześnie emerytowany piłkarz, w wolnej chwili pasjonat wszelkich sportów drużynowych i motorowych.
Joanna Bębas

JOANNA BĘBAS
psycholog, surdopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister psychologii, zdobyła uprawnienia surdopedagogiczne na WSZiA, ukończyła kursy z zakresu Treningu Autogennego Schultza w Integralnej Terapii Kryzysów Psychicznych i Zaburzeń Depresyjnych oraz Coachingu. Posiada doświadczenie w pracy z dzieciakami oraz rodzicami od szkół, przez świetlice terapeutyczne, po poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Entuzjastka edukacji w duchu demokratycznym i humanistycznym. Oferuje psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne zarówno uczniom, jak i opiekunom uczniów szkoły w formie indywidualnej oraz warsztatowej.

etzchaim

KATARZYNA RADULSKA

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda. Z uśmiechem na twarzy i zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków. W pracy stara się rozwijać kreatywność swoich podopiecznych. Uwielbia kino, muzykę i ruch na świeżym powietrzu.

pasek

etzchaim

BARBARA DĄBROWSKA
sekretarz szkoły
pracuje z nami od 2013r.

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieoceniona w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

obrazek nauczyciela

KRZYSZTOF OMELANIUK

 

Ukończyłem historię na Uniwersytecie Wrocławskim, a także podyplomowe studia w Instytucie Politologii  UWR w dziedzinie wiedzy o społeczeństwie oraz studia podyplomowe podstawy przedsiębiorczości realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny.  Jestem też czynnym egzaminatorem maturalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie.  Ukończyłem także kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, zwolennikiem TI w nauczaniu.

etzchaim

NATALIA DĘBOWSKA

wychowawca klasy "0",logopeda

Ukończyła studia kierunkowe w Katowicach. Następnie podążyła śladami logopedii. Zawsze uśmiechnięta i kreatywna. Jej pasją jest teatr, w którym od najmłodszych lat  zdobywała sukcesy. Ostania rola jaką zagrała to postać wielebnej Burton w "Wielebnych" Tadeusza Mrożka.

szkoła dialogu kultur kadra

MAŁGORZATA CHMIELECKA-MAREK

pedagożka szkolna

nauczycielka wychowania do życia w rodzinie

Absolwentka Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Polsko-angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych oraz liczne szkolenia, warsztaty z zakresu edukacji psychoseksulanej, antydyskryminacyjnej, pracy z dzieckiem i rodziną. Poza zajęciami w szkole prowadzi warsztaty z zakresu seksualności w placówkach oświatowych, prywatnych, opiekuńczo-wychowawczych, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i nauczycieli/wychowawców oraz rodziców. Sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Oferuje pomoc uczniom w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące dojrzewania, relacji, seksualności oraz wsparcie dla nauczycieli, a także rodziców podczas indywidualnych konsultacji.

kadra nauczycieli

JUSTYNA ROSPOND-NARUSZEWICZ

 

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany i lektor języka niemieckiego z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Trzykrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Wychowawca klas licealnych i gimnazjalnych. Egzaminator maturalny OKE w Krakowie, obecnie we Wrocławiu. Pracowała w Szkole Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie i przygotowywała do egzaminów językowych na poziomie B1 i C1, jak również do egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych.

szkoła podstawowa kadra

KSENIYA YADLOUSKAYA

 

 

Reprezentantka kadry narodowej Bialorusi w pływaniu synchronicznym, mistrzynia Białorusi w pływaniu synchronicznym, Trener pływania synchronicznego,sedzia plywania synchronicznego,instruktor pływania, instruktor aquaaerobiku,instruktor fitnessu,psycholog i nauczyciel psychologii.

 

"Siła człowieka w jego dobroci".

-- With smile

Kseniya Yadlouskaya

szkoła podstawowa nauczyciel

ZOFIA FILIP

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

wychowawczyni klasy I

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolna. Obecnie studentka Terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi stara się pamiętać o słowach Konfucjusza „Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem”. Przez lata związana z jeździectwem sportowym. Chętnie przekazywała swoją pasje młodszym i starszym pokoleniom, prowadząc lekcje jazdy konnej.

nauczyciel szkoła podstawowa

EWA WOŁODKIEWICZ

nauczyciel fizyki

pracuje w tej szkole od 2018r

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr fizyki-lubiąca pracę z młodzieżą Ukończyła studia podyplomowe , szereg kursów i szkoleń w Polsce i we Francji Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, egzaminator zewnętrzny egzaminu maturalnego.

etzchaim

ANNA DOMAGAŁA

Magistrantka Wydziału Matematyki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Matematyka jest jej pasją. Miłośniczka wszelkiego rodzaju konkursów logicznych. Angażuje się w popularyzację matematyki, prowadząc zajęcia i konkursy na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnych chwilach kaligrafuje, wykonuje rękodzieło i gotuje. Nie rozstaje się ze swoim rowerem. W życiu kieruje się słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali".

nauczyciel szkoły podstawowej

DARIA MIKOŁAJCZYK

Uwielbiająca swoją pracę nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i fanka gier dydaktycznych. Ukończyłam studia pedagogiczne o kierunku edukacja elementarna z językiem angielskim na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez cały rok poszukuję nowych pomysłów na urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Codziennie podziwiam wiecznie zaskakującą pomysłowość i kreatywność uczniów. W wolnym czasie najchętniej gotuję, jeżdżę na rolkach i spaceruję po lesie z psem.

kadra szkoła podstawowa

URSZULA NOJEK

 

Dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy, dba o zdrowie swoich najbliższych.

W wolnym czasie dużo spaceruje, preferuje wycieczki rowerowe Wyznaje zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Uśmiechnięta, zawsze życzliwa i pomocna.

PIOTR SKOWROŃSKI

Absolwent historii na warszawskim UKSW, studiował również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W nauczaniu historii chce pomagać uczniom dostrzegać ślady przeszłości w naszym najbliższym otoczeniu. Miłośnik języka łacińskiego i entuzjasta naturalnych metod nauki – tzw. „łaciny żywej”. Poza szkolną klasą kocha podróże, od 2016 roku podczas wypraw poszukuje również ukrytych skrytek w międzynarodowej grze „geocaching”.

kadra nauczycielska

DANIEL MOSIOŁEK

Nauczyciel informatyki i techniki

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Studia wybrał ze względu na: zainteresowanie rozwijającą się techniką, pasję majsterkowania i walki z psującym się sprzętem gospodarstwa domowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z jednym z największych operatorów sieci telefonii komórkowej w świecie oraz firmami z kręgu IT, aby ostatecznie dotrzeć do miejsca w którym chce podzielić się zdobytą wiedzą z kolejnym pokoleniem. W pracy jest nastawiony by uczniowie wyrobili w sobie umiejętności odpowiedniego reagowania i rozwiązywania pojawiających się problemów. Bezkonfliktowo współpracowali w zespole oraz chętnie wymieniali się zdobytą wiedzą i wspierali wzajemnie. Sam poszerza swój rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu współczesnych technologii.