KADRA

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie  województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji.

pasek

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.
kadra 3aa 145218 225x300

HELENA KOSZTYŁO-KOBIEC
Prezes Zarządu Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim
Dyrektor zarządzający szkołą Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim

mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego Instytut Pedagogiki Specjalnej TWP. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie administracji publicznej na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz organizację i zarządzanie oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
     Jako prezes fundacji prowadzącej szkołę i dyrektor zarządzający szkołą dba o to aby kadra pedagogiczna stale podnosiła swoje kwalifikacje. W ramach pełnienia swoich obowiązków zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym poprzez delegowanie nauczycieli i kadry kierowniczej na szkolenia krajowe i zagraniczne.
Miłośniczka alternatywnych form edukacji i propagatorka fińskiego systemu oświaty.


,,Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli, możemy stać na trasie, kibicować, podawać napoje i jedzenie, ale dzieci muszą przebiec go same. Nie możemy zrobić tego za nich ani zanieść ich na metę na rekach.''

Karolina Kempiszak

KAROLINA KEMPISZAK
dyrektor szkoły

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Magister pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog rodzinny, ukończyła studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła także kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej oraz grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracowała jako menadżer oświaty samorządowej. Dba o wysoki poziom nauczania w szkole oraz o przyjazne relacje z rodzicami i uczniami.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor
język hebrajski i kultura żydowska, logopeda
pracuje z nami od 2006 r.

uczy języka hebrajskiego i kultury żydowskiej. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyła Studium Kultury i Języków Żydowskich, Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Neurologopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat jest koordynatorką programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży współorganizowanych przez American Jewish Joint Distribution Committee. Członkini Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ucząc w szkole stale pamięta o słowach Henryka Goldszmita: „Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim”.

tomek kubicki

TOMASZ KUBICKI

wicedyrektor, wychowawca klasy V

Nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Trener II klasy pływania, przez wiele lat związany z dyscypliną
pływania w płetwach. W latach 2010-2015 trener kadry narodowej juniorów
Polskiego Związku Płetwonurkowania. Ratownik wodny odznaczony brązowym
krzyżem za zasługi przez Zarząd Główny WOPR. Jest instruktorem
kulturystyki, piłki nożnej, dyplomowanym masażystą oraz uczestnikiem wielu
szkoleń i konferencji w zakresie sportu i rekreacji. "Najważniejsze przy
ocenianiu jest widzenie w każdym uczniu osoby" (K. Denek).

Monika Twardak

MONIKA TWARDAK
wicedyrektor szkoły, nauczyciel retoryki

Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, nauczycielka, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe studia na DSW oraz wiele kursów i szkoleń m.in. Międzynarodową Interdyscyplinarną Szkołę Doktorantów Argumentacji Retoryki, której gościem specjalnym był John Searle. Trener grup młodzieżowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w nauczaniu uczniów oraz studentów od zerówki po magistrów. Prowadzenie przez nią uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach filozoficznych. Nauczycielka z powołaniem chce inspirować dzieci do zadawania pytań i samodzielnych poszukiwań odpowiedzi.

pasek

n7 77788 225x300

MONIKA BORYCZKA
nauczyciel matematyki i informatyki
pracuje z nami od 2014 r.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Matematyki i Informatyki. Matematyka to jej pasja.  Posiada certyfikat Lidera Dobrych Praktyk Edukacyjnych. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w tym szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning-Desktop i TwinSpace.

Nie ma szczęścia jest matematyka!

Aurelia Cegłowska

AURELIA CEGŁOWSKA
nauczycielka chemii

Doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka biologii, chemii oraz przyrody. Współautorka Ogólnopolskiego Programu Badawczego e-kologia nuklearna. Autorka licznych artykułów oraz publikacji naukowych. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem.

Beata Kania

BEATA KANIA
Nauczycielka j. niemieckiego oraz rosyjskiego

Mgr Filologii Germańskiej i mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Autorka dwóch publikacji naukowych. Stosuje w pracy dydaktycznej metody ukierunkowane na inwencyjne i twórcze myślenie każdego ucznia.

n4 86275 225x300

ANNA PONICHTERA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

SYLWIA OWCZAREK

SYLWIA OWCZAREK
nauczyciel plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. Od wielu lat zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała między innymi warsztaty "Moja ściana - mój street art" - realizacja muralu przy Al. Jana Matejki, plenery artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych, happening dokamerowy "Dzieci i ryby głosu nie mają", współpracowała z Center od Children's Books Studies na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Interesuje się etnografią - sztuką ludową i tradycjami polskiej wsi.

kadra 3 aaa 237483 225x300

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
pracuje z nami od 2015 r

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

n8 74925 225x300

ALEKSANDRA KŁOBUT
wychowawca świetlicy szkolnej
pracuje z nami od 2014 r.

 

Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją Promocja Zdrowia.  Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności aktorskie i wokalne. Pomysłowością, radością i optymizmem dorównuje swoim podopiecznym. Nigdy razem się nie nudzą.

 

patrycja-ciupa

PATRYCJA CIUPA
nauczyciel muzyki
pracuje z nami od 2015 r.

 

Absolwentka studiów magisterskich wydziału Edukacji Muzycznej na kierunku Edukacja Muzyczna w zakresie Sztuki Muzycznej o specjalizacji edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych. Ukończyła także wydział I. na kierunku Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Uczy gry na fortepianie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie NONA w Szkole Muzycznej I-st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Jest dyrygentem grupy przygotowawczej Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki (dawna Filharmonia) oraz przeprowadza do niego nabór. Wcześniej była menadżerem tego zespołu. Specjalizuje się w emisji głosu oraz w kształceniu słuchu. Prowadziła i prowadzi chóry dziecięce i młodzieżowe (m.in. w Społecznej Szkole Muzycznej we Wrocławiu), jak również zespoły instrumentalne Orffa. Stawia na ciągły rozwój przygotowując się do doktoratu. Jej motto to „aby zapalać, trzeba samemu płonąć”.

n5 90315 225x300

INEZ SZUBELAK-BŁASZCZOK
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy II
pracuje z nami od 2015 r.

 

Izabella Drobnik

IZABELLA DROBNIK
nauczycielka biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister biologii. Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. Podyplomowe studia Geografii dla Nauczycieli. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem. Za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły. Prowadzeni przez nią uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Egzaminator zewnętrzny egzaminu gimnazjalnego w zakresie nauk przyrodniczych.

portret-joanna-dziuba

JOANNA DZIUBA
Wychowawczyni klasy II

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydziału Nauk Edukacyjnych na specjalizacji Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Poza tym ukończyła Studium Musicalowe CAPITOL we Wrocławiu uzyskując tytuł Aktora Scen Muzycznych oraz Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu zdobywając zawód Animatora kultury o specjalizacji teatralnej.

Z powodzeniem łączy pasję i zamiłowanie do teatru z edukacją, przekazując młodemu pokoleniu ważne wartości. Szczera i uśmiechnięta 🙂

Magdalena Budzyńska

MAGDALENA BUDZYŃSKA
nauczycielka przyrody

Magistrantka Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego. Choć młoda to pełna energii i kreatywności nauczycielka przyrody. Podczas studiów udziela się w Studenckim Kole Naukowym Nauczycieli „Sowa”. Interesuje się również metodami dydaktycznymi, które chętnie wykorzystuje podczas swoich zajęć. W wolnych chwilach projektuje biologiczne gry, w których chętnie bierze udział wraz z uczniami. Warto też wspomnieć o metodzie dramy, z którą ma do czynienia od pierwszych kroków jakie postawiła na deskach szkolnego teatru. Rozwija się również naukowo poprzez konferencję oraz pisząc publikację.

Kewin Oskwarek

KEWIN OSKWAREK

Joanna Bębas

JOANNA BĘBAS
psycholog, surdopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister psychologii, zdobyła uprawnienia surdopedagogiczne na WSZiA, ukończyła kursy z zakresu Treningu Autogennego Schultza w Integralnej Terapii Kryzysów Psychicznych i Zaburzeń Depresyjnych oraz Coachingu. Posiada doświadczenie w pracy z dzieciakami oraz rodzicami od szkół, przez świetlice terapeutyczne, po poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Entuzjastka edukacji w duchu demokratycznym i humanistycznym. Oferuje psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne zarówno uczniom, jak i opiekunom uczniów szkoły w formie indywidualnej oraz warsztatowej.

kasia protaś

KATARZYNA PROTAŚ

kasia pszonicka

KATARZYNA PSZONICKA

TADEUSZ MINCER

nauczyciel etyki

Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, a także podczas stypendiów w Rotterdamie i Greensboro. Podczas studiów zajmował się współczesną filozofią języka oraz antropologią kultury.

W edukacji kładzie nacisk na metody pozaformalne, które opierają się na doświadczeniu oraz rozwoju kompetencji społecznych. Prowadził liczne warsztaty związane z edukacją międzykulturową oraz edukacją obywatelską.

Zawodowo głównie związany z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, szczególnie z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich. Odpowiedzialny za pozyskiwanie środków, koordynację oraz rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Realizował projektu badawcze, edukacyjne, a także artystyczne - m.in. w 2016 roku, gdy Wrocław nosił tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Specjalizował się również w zarządzaniu kulturą oraz animacji społecznej.

Od roku 2017 jest radnym Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie, gdzie pełni funkcję sekretarza.

M. Ślęczek

MATEUSZ ŚLĘCZEK

świetlica

Od najmłodszych lat związany ze sportem. Od 7 lat czynny wychowawca kolonijny i obozowy. Student Fizyki nauczycielskiej, którą stara się pokazać w sposób przystępny i ciekawy. Łamie stereotyp "typowego fizyka", przez co wiele osób jest bardzo zdziwionych, że jest Fizykiem. Uwielbiam pracę z młodzieżą oraz dziećmi młodszymi.

pasek

basia rys 246288 225x300

BARBARA DĄBROWSKA
sekretarz szkoły
pracuje z nami od 2013r.

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieoceniona w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

kadra 3 aaaaaaaaaaaaaaa 141792 225x300

BOŻENA ZAREMBA
(pielęgniarka)
służba medyczna
pracuje z nami od 2013 r

pielęgniarka dyplomowana. Przeszkolona do realizacji zadań z medycyny szkolnej. Realizuje zadania wynikające ze sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.