kalendarz

rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

klasy: 0-VII: 2 września, godzina 10.00

klasa VIII: 2 września, godzina 9.00

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

nazwa

termin

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 r.

Jom Kippur

09.10.2019 r.

Święto Wszystkich Świętych

01.11.2019 r.

Święto Niepodległości

11.11.2019 r.

zimowa przerwa świąteczna

21.12.2019 r. - 01.01.2020 r.

Święto Trzech Króli

06.01.2020 r.

ferie zimowe

08.02.2020 r. - 16.02.2020 r.

wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 r. -

14.04.2020 r.

egzamin ósmoklasisty

15-17.04.2019 r.

Święto Pracy

01.05.2020 r.

Boże Ciało

11.06.2020 r.

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020 r.