Spotkanie z Policjantami

Spotkanie z Policjantami

gru 18, 2012

W ramach zajęć prewencyjno – wychowawczych wszyscy uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji. Pogadanka dotyczyła bezpiecznych zachowań podczas zabaw na śniegu w okresie świątecznym, prawidłowych zachowań w domu i poza domem. Szczególną uwagę poświecono również prawidłowemu zachowywaniu się w stosunku do kolegów, rodzeństwa i wychowawców. Podkreślona została waga empatii i ważenia wypowiadanych słów oraz umiejętności hamowania wybuchów gniewu. Uczono jak postępować by nikogo nie krzywdzić.