Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

klasy 0-VII: godzina 10.00

klasa VIII i uczniowie liceum: godzina 9.00