Rekrutacja do liceum

Prowadzimy otwarty nabór na bieżący rok szkolny 2020/2021:

 • do pierwszej klasy o profilu dyplomacja w stosunkach międzynarodowych
 • do drugiej klasy o profilu dyplomacja w stosunkach międzynarodowych
 • do drugiej klasy o profilu kulturalno-społecznym

Rekrutacja 2021/2022

Rozpoczęliśmy nabór do klasy wstępnej. W naszym LO w pierwszym roku nauki uczeń nie wybiera przedmiotów rozszerzających do matury, natomiast wraz ze swoim tutorem rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, doskonali umiejętności, aby po klasie pierwszej wybrać przedmioty rozszerzające, które będzie zdawał na maturze.

 


Prowadzimy także nabór uzupełniający do obecnej klasy o profilu dyplomacja i komunikacja społeczna.

Klasa o profilu: dyplomacja w stosunkach międzynarodowych,
do której zapraszamy absolwentów zainteresowanych szeroko pojętą, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną z pogranicza: politologii, socjologii, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii.

Przykładowe kierunki studiów:

 • prawo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • psychologia,
 • filologia polska,
 • studia amerykanistyczne,
 • lingwistyka stosowania,
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • kulturoznawstwo,
 • pedagogika,
 • polityka regionalna,
 • samorząd terytorialny,
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • ekonomia.

 

O przyjęciu do liceum decydują: kolejność zgłoszeń, świadectwo klasy ósmej oraz rozmowa kwalifikacyjna podczas której:

 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o gotowości kandydatów do udziału w życiu społecznym szkoły,
 • chcemy dowiedzieć się, czy kandydat rozumie i akceptuje idee wychowawcze realizowane w LO Etz Chaim
 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o zainteresowaniach, pasjach, predyspozycjach i zdolnościach kandydatów,
 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o ich planach rozwoju w obszarach kultury, sztuki i nauki, a także o ich planach rozwoju osobistego,
 • chcemy zwrócić uwagę na samodzielność kandydatów i ich zdolności do rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.

LO Etz Chaim jest miejscem wyjątkowym i przyjaznym. Dbamy o to, żeby każdy z kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej czuł się komfortowo i bezpiecznie.

 

Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 71 756 80 47
mail: sekretariat@etzchaim.pl