Program dla szkół

Program dla szkół

mar 29, 2023

Program dla szkół

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkoły podstawowej. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.
Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach programu owoce i warzywa oraz mleko są udostępniane uczniom naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org/