Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty

cze 14, 2015

Mamy już długo oczekiwane wyniki testów przeprowadzonych w klasie III.
Znów powody do dumy! Nasi uczniowie spisali się na medal!

Wyniki badania umiejętności polonistycznych:

w badaniu polonistycznym uczniowie mieli przeczytać tekst popularnonaukowy, podjąć próbę samodzielnego odnalezienia informacji w tekście i zinterpretowania ich, utworzyć własną wypowiedź, dopasować odpowiednią formę do treści, zastosować właściwy styl, wykazać się świadomością językową, ortograficzno-interpunkcyjną. Wyniki poszczególnych kryteriów prezentujemy poniżej:
Wnioskowanie  95%
Wyszukiwanie informacji 95%
Tworzenie wypowiedzi 86,25%
Ogólny wynik klasy 92,10

 

badanie umiejętnści polonistycznych
Wyniki badania umiejętności matematycznych:

W tegorocznym badaniu pod uwagę brane były trzy obszary: sprawność rachunkowa, rozwiązywanie zadań tekstowych, wyobraźnia geometryczna. To badanie potwierdziło bardzo wysoki poziom naszych uczniów. Oto wyniki procentowe klasy:

Sprawność rachunkowa 93,75%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 100%
Wyobraźnia geometryczna 87,25%
Ogólny wynik  klasy 93,60%

 

badanie umiejętności matematycznych
Gratulujemy uczniom i nauczycielce pani Bożenie Dolejś-Marszalskiej