Jesteśmy w Międzynarodowym Raporcie CSES

Jesteśmy w Międzynarodowym Raporcie CSES

Paź 12, 2013

W naszej szkole prowadzimy, począwszy od klasy IV nauczanie przedmiotu –  edukacja europejska.
Program nauczania jest autorstwa nauczycielki Lidii Bassy, która napisała podstawy tego programu i z powodzeniem od września 2002 roku nauczała według niego uczniów w Szkole Podstawowej Lauder Etz Chaim.  Obecnie ten autorski program został przez autorkę zmodyfikowany i przystosowany do realiów współczesnej Europy i Polski.
Program zyskał bardzo pozytywne oceny dyrektora szkoły, doradcy metodycznego oraz uznanie na forum europejskim w  Komisji Europejskiej. Nauczanie tego przedmiotu w Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim, a szczególnie realizowane treści  zostały opisane (jako jedyne polskie działania w 2012 roku) w Raporcie CSES ( Centre for Strategy & Evaluation Services) str. 62,  jako przykład promowania idei i społeczeństwa
obywatelskiego w Unii Europejskiej i praw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
http://www.cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/report-eu-citizenship.pdf
Celem programu jest wyposażenie uczniów w taką wiedzę i umiejętności, które pomogą im nie tylko zrozumieć procesy zachodzące w Europie, ale także wpłyną na kształtowanie się ich postaw. Materiał nauczania został tak ułożony by zapoznać uczniów z zachodzącymi współcześnie w Europie procesami . Prezentowany program  nie wyczerpuje oczywiście, wszystkich możliwych wątków, nie prezentuje wszystkich możliwych stanowisk i opcji. Nie to było zamierzeniem wprowadzenia do kanonu nauczania w naszej
szkole tego przedmiotu. Nasz pomysł polegał raczej na zaproszeniu uczniów  na wycieczkę po Europie, aby poznali miejsca, ludzi i problemy związane z życiem w Europie i budowaniem wspólnej Europy.
Na lekcjach poruszane są sprawy związane z poznaniem podstawowych zagadnień dotyczących historii, przestrzeni i kultury europejskiej, a także systemów: prawnego, gospodarczego i politycznego, obowiązujących w Europie. Każdy z poszczególnych tematów w obrębie tych działów, ujmuje problem z punktu widzenia Europy oraz jeszcze raz z punktu widzenia Polski jako członka Unii.
Nauczanie przedmiotu prowadzone jest w większości metodą warsztatową, co powoduje konieczność samodzielnego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków przez dzieci. Taki sposób podawania wiedzy, zamiast dostarczenia gotowych wiadomości i treści a następnie ich egzekwowania, zyskał przychylność i zainteresowanie uczniów. Powoduje, że wzrastają umiejętności uczniów, ich kompetencje, otwartość, a przede wszystkim doskonali się sposób uczestniczenia w procesie uczenia się i
wykorzystywania w praktyce, już wcześniej nabytej interdyscyplinarnej wiedzy. Z kolei zagadnienia opracowywane metodą projektu pozwalają na kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz, co może najważniejsze, uczą prezentowania swojej pracy. Prezentacje służą nie tylko do zapoznania pozostałych uczniów z przedstawianymi treściami, uczą również  umiejętności samego sposobu przekazywania i samo prezentacji. Mają na celu
ośmielić i nauczyć bez tremy występować na forum.

 

 

 

10923738_627846493986780_5710463249743097457_n10933850_627846407320122_7477074497590910294_n10487602_627846367320126_5805121618635677632_n984155_627846470653449_6736735356643768805_n