Osiągneliśmy wysoki poziom w testach kompetencyjnych

W maju uczniowie klasy czwartej brali udział w zewnętrznym ogólnopolskim teście sprawdzającym kompetencje uczniowskie zgodne z obowiązującą, od tego roku szkolnego, nową podstawą programową . Rezultaty sprawdzianu zostały opisane słownie i w cyfrach. Maksymalna ilość punktów za cały test – 53.

Średnia ogólnopolska – 33,35 pkt., średnia punktów uczniów naszej szkoły to 40,17 pkt. Najlepszy indywidualny wynik naszego ucznia 46 punktów.

Słownie wynik naszych uczniów został określony jako: bardzo wysoki.

Jest to bardzo duży sukces zarówno uczniów jak i nauczycieli. Cieszymy się z tego sukcesu i dziękujemy kadrze nauczycielskiej za olbrzymie wsparcie i zaangażowanie, za pracę uwzględniającą indywidualne zdolności i możliwości każdego z dzieci.