SZKOŁA Z KLASĄ

Z dumą ogłaszamy, że otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ. Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej SZKOŁA Z KLASĄ, która jest prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Jesteśmy objęci programem, który wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

Od 2010 roku skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w codziennej pracy szkoły. Rozwija u uczniów krytyczne i samodzielne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczy pracy zespołowej oraz rozwija umiejętność wystąpień publicznych. To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 2014/15 odbywa się piąta edycja Szkoły z klasą.
logo szkola z klasa