Mali Koderzy – współpraca z Politechniką Wrocławską

Już od listopada wprowadzamy w naszej szkole kolejną formę rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Będą to zajęcia programowania, które jest jednym z elementów wyższej matematyki.

Mali Koderzy to inicjatywa studentów Politechniki Wrocławskiej powstała z myślą o kolegach i koleżankach ze szkół podstawowych, której celem jest rozpowszechnianie nauki programowania poprzez zabawę i wspólne główkowanie.

Program nauki został opracowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej w 2014 roku i pomyślnie zrealizowany w dwóch szkołach na terenie Wrocławia. Przeznaczony jest dla uczniów klas od 1 do 6, z podziałem na grupy wiekowe. Głównym jego celem jest rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywanie problemów poprzez naukę programowania.

Zapewniamy tablety z oprogramowaniem i aplikacjami z elementami języka angielskiego, dedykowanymi dla dzieci. Plan ramowy dostępny w sekretariacie.

Human hands set holding mobile phones and tablet devices isolated vector illustration