LOGOPEDA

Zrzut ekranu 2013-11-03 o 00.13.05

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty. Termin " logopedia " pochodzi od dwóch greckich wyrazów: logos - słowo, mowa oraz paideia - wychowanie.

Główne zadania

1. kształtowanie prawidłowej mowy w szkole, czyli
- dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznymi leksykalnym,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej;


2. usuwanie wad wymowy,
- nauczanie mowy / mówienia i rozumienia / w wypadku jej braku lub utraty,
- usuwanie zaburzeń głosu,
- usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopedia jest dziedziną z pogranicza różnych dziedzin naukowych, przede wszystkim językoznawstwa, psychologii mowy, neurologii i foniatrii. Najważniejszym zadaniem zajęć logopedycznych prowadzonych w szkole jest usuwanie różnorodnych wad i zaburzeń mowy u uczniów. Nie trzeba bowiem nikogo z nas przekonywać o fakcie, iż umiejętność sprawnego mówienia to w naszych czasach umiejętność szczególnie ważna.