Rekrutacja 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/ 2020 prowadzimy rekrutację do dwóch klas pierwszych:

 

klasa o profilu ,,stosunki międzynarodowe’’

Do tego profilu zapraszamy absolwentów zainteresowanych szeroko pojętą, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną z pogranicza: politologii, socjologii, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii.

Przykładowe kierunki studiów:

 • prawo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • psychologia,
 • filologia polska,
 • studia amerykanistyczne,
 • lingwistyka stosowania,
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • kulturoznawstwo,
 • pedagogika,
 • polityka regionalna,
 • samorząd terytorialny,
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • ekonomia.

 

- klasa o profilu ,,prawno – lingwistycznym’’

Do tego profilu zapraszamy absolwentów o szerokich zainteresowaniach , wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych i humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii, gospodarki i polityki.

Przykładowe kierunki studiów:

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • geodezja i kartografia,
 • geoinformatyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria i analiza danych,
 • inżynieria środowiskowa,
 • ochrona środowiska,
 • transport,
 • administracja,
 • archeologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • geografia,
 • geologia,
 • historia,
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • kulturoznawstwo,
 • międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie,
 • politologia socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • prawo.

O przyjęciu do szkoły decyduje: kolejność zgłoszeń, świadectwo klasy ósmej oraz rozmowa kwalifikacyjna

podczas której:

 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o gotowości kandydatów do udziału w życiu społecznym szkoły i w realizowaniu projektów inicjatywy społecznej,
 • chcemy dowiedzieć się, czy kandydat rozumie i akceptuje idee wychowawcze realizowane w LO Etz Chaim
 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o zainteresowaniach, pasjach, predyspozycjach i zdolnościach kandydatów,
 • chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o ich planach rozwoju w obszarach kultury, sztuki i nauki, a także o ich planach rozwoju osobistego,
 • chcemy zwrócić uwagę na samodzielność kandydatów i ich zdolności do rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.

LO Etz Chaim jest miejscem wyjątkowym i przyjaznym. Dbamy o to, żeby każdy z kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej czuł się komfortowo i bezpiecznie.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 71 756 80 47
mail: sekretariat@etzchaim.pl