Opłaty

Opłata wpisowa 800 zł.

Czesne płatne 12 miesięcy w roku 620 zł.

Uczniowie którzy uzyskają minimum 120 punktów podczas rekrutacji i odbędą rozmowę kwalifikacyjną ze skutkiem pozytywnym uzyskują stypendium i nie wnoszą opłat za naukę.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do rozmowy kwalifikacyjnej to 80 punktów.