Opłaty

Opłata wpisowa 1000 zł.

Czesne płatne 12 miesięcy w roku 700 zł.

Uczniowie, którzy uzyskają minimum 120 punktów podczas rekrutacji i pozytywnie przejdą przez rozmowę kwalifikacyjną, mogą ubiegać się o stypendium.