Kadra – Liceum Ogólnokształcące

W naszej szkole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

Nasze nieustanne wysiłki zaowocowały uzyskaniem wielu ważnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość pracy naszej placówki oraz wysokimi wynikami sprawdzianów zewnętrznych - co roku znacznie lepszymi niż średnie województwa i kraju.

Dzięki temu, od lat nasza szkoła jest rozpoznawana i utożsamiana z doskonałymi warunkami, jakie można zapewnić dziecku w edukacji.

Autorami portretów nauczycieli są nasi uczniowie.
etzchaim

HELENA KOSZTYŁO – KOBIEC
Prezes Fundacji

Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Karolina Kempiszak

KAROLINA KEMPISZAK
dyrektor szkoły

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Magister pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog rodzinny, ukończyła studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz doradztwa zawodowego z przedsiębiorczością.

Ukończyła także kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin - indywidualnej oraz grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracowała jako menadżer oświaty samorządowej. Dba o wysoki poziom nauczania w szkole oraz o przyjazne relacje z rodzicami i uczniami.

Anna Felińska-Junka

ANNA FELIŃSKA-JUNKA
wicedyrektor szkoły
wychowawczyni klasy V
nauczycielka języka hebrajskiego

 

Ukończyła filologię polską za specjalizacją historia i kultura Żydów polskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo studiowała logopedię, neurologopedię oraz organizację i zarządzanie oświatą, jest w trakcie studiów z edukacji wczesnoszkolnej. Członkini Rady ZGWŻ w RP. W szkole przy Żelaznej 57 pracuje od trzynastu lat i z każdym rokiem lubi to bardziej. 

etzchaim

EWELINA MENDRALA
nauczyciel języka polskiego
od 2020 także wicedyrektor szkoły podstawowej

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 11 lat z nieustającą pasją i życzliwością uczy języka ojczystego dzieci i młodzież, pomagając i wspierając w twórczym odkrywaniu meandrów m.in. ortografii i gramatyki. W pracy kieruje się zasadą "Każdego można za coś pochwalić". Specjalistka od wyszukiwania dobrych stron swoich podopiecznych. Organizatorka konkursów ortograficznych i szkolnych przedstawień. Przez wiele lat opiekowała się samorządem uczniowskim. Uwielbia kino i górskie wycieczki. Zawsze dba, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

etzchaim

TOMASZ DUDA
wicedyrektor liceum, wychowawca klasy 7
nauczyciel, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy

Ukończył filologię polską ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Uczy języków: polskiego i hebrajskiego. Na judaistyce wykłada wprowadzenie do judaizmu oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę judaistyczną.

pasek

Aurelia Cegłowska

AURELIA CEGŁOWSKA
nauczycielka chemii

Doktor nauk biologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Nauczyciel z bogatym doświadczeniem.

etzchaim

ANNA PONICHTERA
nauczyciel języka angielskiego
pracuje z nami od 2010 r.

młoda, dynamiczna i kreatywna absolwentka studiów licencjackich w NKJO we Wrocławiu oraz magisterskich w St Mary's University w Londynie. Uczenie się języka angielskiego od zawsze było jej pasją, natomiast nauczaniem zajmuje się już od ponad 7 lat. W jej kręgu zainteresowań znajduje się także lingwistyka stosowana oraz psychologia dziecięca. Ponadto w wolnym czasie zgłębia tajniki języka hiszpańskiego oraz eksperymentuje w kuchni. Jej motto to: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko rozumieją" (Apolinary Despinoix)

etzchaim

SYLWIA OWCZAREK
nauczyciel plastyki
pracuje z nami od 2015 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. Od wielu lat zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą. Organizowała między innymi warsztaty "Moja ściana - mój street art" - realizacja muralu przy Al. Jana Matejki, plenery artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych, happening dokamerowy "Dzieci i ryby głosu nie mają", współpracowała z Center od Children's Books Studies na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Interesuje się etnografią - sztuką ludową i tradycjami polskiej wsi.

Izabella Drobnik

IZABELLA DROBNIK
nauczycielka biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister biologii. Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. Podyplomowe studia Geografii dla Nauczycieli. Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem. Za swoje zaangażowanie w pracę wielokrotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły. Prowadzeni przez nią uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Egzaminator zewnętrzny egzaminu gimnazjalnego w zakresie nauk przyrodniczych.

kadra nauczycieli

JUSTYNA ROSPOND-NARUSZEWICZ

 

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany i lektor języka niemieckiego z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Trzykrotna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Wychowawca klas licealnych i gimnazjalnych. Egzaminator maturalny OKE w Krakowie, obecnie we Wrocławiu. Pracowała w Szkole Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie i przygotowywała do egzaminów językowych na poziomie B1 i C1, jak również do egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych.

etzchaim

ANNA DOMAGAŁA

Magistrantka Wydziału Matematyki, Uniwersytetu Wrocławskiego. Matematyka jest jej pasją. Miłośniczka wszelkiego rodzaju konkursów logicznych. Angażuje się w popularyzację matematyki, prowadząc zajęcia i konkursy na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnych chwilach kaligrafuje, wykonuje rękodzieło i gotuje. Nie rozstaje się ze swoim rowerem. W życiu kieruje się słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali".

kadra nauczycielska

DANIEL MOSIOŁEK

Nauczyciel informatyki i techniki

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Studia wybrał ze względu na: zainteresowanie rozwijającą się techniką, pasję majsterkowania i walki z psującym się sprzętem gospodarstwa domowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z jednym z największych operatorów sieci telefonii komórkowej w świecie oraz firmami z kręgu IT, aby ostatecznie dotrzeć do miejsca w którym chce podzielić się zdobytą wiedzą z kolejnym pokoleniem. W pracy jest nastawiony by uczniowie wyrobili w sobie umiejętności odpowiedniego reagowania i rozwiązywania pojawiających się problemów. Bezkonfliktowo współpracowali w zespole oraz chętnie wymieniali się zdobytą wiedzą i wspierali wzajemnie. Sam poszerza swój rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu współczesnych technologii.

etzchaim

P. IGA
nauczycielka języka angielskiego i dyplomacji

Ukończyła studia z zakresu nauczania języka angielskiego i historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej największą pasją są języki obce oraz gry planszowe.

MATEUSZ NOWIKIEWICZ

ANNA TEKIELI

pasek

etzchaim

BARBARA DĄBROWSKA
sekretarz szkoły
pracuje z nami od 2013r.

Sekretarz Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur, który zawsze jest do dyspozycji rodziców i uczniów. Nawet ponury dzień wita z uśmiechem, pogodą ducha i życzliwością. Chętnie pomoże w każdej sytuacji. Jest nieoceniona w rozwiązywaniu dużych i małych problemów.

kadra szkoła podstawowa

URSZULA NOJEK

 

Dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy, dba o zdrowie swoich najbliższych.

W wolnym czasie dużo spaceruje, preferuje wycieczki rowerowe Wyznaje zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Uśmiechnięta, zawsze życzliwa i pomocna.