LICEUM

Liceum dwujęzyczne Dialogu Kultur ETZCHAIM

Klasa językowa prawno-ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia.

Nauczane języki obce:

 • j. angielski (kontynuacja),
 • j. hiszpański (kontynuacja lub od podstaw)

opis profilu: siatka przedmiotów rozszerzonych

przedmioty rozszerzone

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

matematyka

5

7

5

5

wiedza o społeczeństwie

2

4

4

4

historia

2

4

4

4

Klasa objęta patronatem Wydziału Prawu Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe zajęcia, warsztaty, wyjazdy:

 • zwiększona liczba godzin j. polskiego oraz j. angielskiego,
 • spotkania z pracownikami i doktorantami UW, zajęcia w instytucjach kultury i muzeach,
 • spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych,
 • wyjazdowe warsztaty matematyczno-humanistyczne

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów, zainteresowanych polityką i mechanizmami jej działania, chcących poznać mechanizmy działania społeczeństw, ale też o szerokich zainteresowaniach humanistycznych obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków.

Przykładowe kierunki studiów:

 • prawo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • psychologia,
 • filologia polska,
 • studia amerykanistyczne,
 • lingwistyka stosowania,
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • kulturoznawstwo,
 • pedagogika,
 • polityka regionalna,
 • samorząd terytorialny,
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • ekonomia.

Klasa stosunki międzynarodowe

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • historia z łaciną,
 • angielski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • angielski.

Nauczane języki obce:

 • j. angielski (kontynuacja),
 • niemiecki (kontynuacja lub od podstaw),
 • łacina,
 • hebrajski,
 • francuski.

opis profilu: siatka przedmiotów rozszerzonych

przedmioty rozszerzone

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

matematyka

5

7

7

7

angielski

5

5

5

4

historia z łaciną

2

5

5

5


Klasa objęta patronatem Wydziału Prawu Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe zajęcia, warsztaty, wyjazdy:

 • zwiększona liczba godzin j. polskiego oraz j. angielskiego,
 • zajęcia z pracownikami UW, zajęcia w instytucjach kultury i muzeach,
 • spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów o szerokich zainteresowaniach , wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych/humanistycznych, chcących zrozumieć  mechanizmy działania ekonomii, gospodarki i polityki.

Przykładowe kierunki studiów:

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • geodezja i kartografia,
 • geoinformatyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria i analiza danych,
 • inżynieria środowiskowa,
 • ochrona środowiska,
 • transport,
 • administracja,
 • archeologia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • europeistyka,
 • geografia,
 • geologia,
 • historia, 
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
 • kulturoznawstwo,
 • międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie,
 • politologia socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • prawo.