Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

lut 14, 2022

Na szacunek zasługuje każdy z nas, to jedna z podstawowych wartości moralnych. Bez względu na odmienność poglądów, wyznań religijnych czy różnorodności kultur.

Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

Pierwszym autorytetem dla dziecka jest rodzic lub jego opiekun. To z nich bierze przede wszystkim przykład. Bacznie obserwuje zachowania oraz reakcje w różnych sytuacjach. Ma to wpływ na późniejsze zachowania w dorosłym życiu. To najbliżsi opiekunowie powinni dawać przykład szacunku i tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. Na swej drodze spotykamy różnych ludzi. Różnią się kolorem skóry, wyglądem, wyznają inną wiarę lub mają inna orientacje seksualna. Powinniśmy uczyć dzieci, że każdy zasługuje na szacunek. Jednak, żeby dziecko akceptowało poglądy innych ludzi, my sami musimy wykazywać w swoim zachowaniu życzliwość do drugiego człowieka. Ważną kwestią jest również szacunek do samego siebie. Jeśli dziecko ma poczucie własnej wartości, jest szanowane w domu, akceptowane przez rodziców będzie również wykazywało szacunek do drugiego człowieka.

Szacunek i tolerancja

Szacunek do drugiego człowieka łączy się z tolerancją jego odmiennych poglądów. Nie oznacza to jednak, że nasz sposób myślenia jest zły i mamy z niego rezygnować. Każdy ma prawo do własnego zdania, własnego sposobu myślenia. Nie należy krytykować innych, tylko dlatego, że mają inny światopogląd. Starajmy się znaleźć w nim dobre cechy, dostrzec jego dobre wartości. Szacunek należy wyrażać poprzez okazanie uprzejmości nie tylko zachowaniem, ale również ubiorem, tonem wypowiedzi oraz wyrazem twarzy.  Bardzo wielu młodych ludzi narzeka na brak tolerancji w społeczeństwie. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli akceptujemy człowieka o innych poglądach, to w oczach pozostałych ludzi postrzegani jesteśmy jak tamta osoba. Liceum ETZ Chaim powstało z myślą o młodych ludziach, chcących rozwijać swoje umiejętności. Głównym założeniem tej szkoły jest szacunek do drugiego człowieka. Uczy się w niej młodzież wyznających różną religię oraz kulturę.