Innowacyjno – epicki program nauczania dla siódmoklasistów

Innowacyjno – epicki program nauczania dla siódmoklasistów

sie 4, 2017

Innowacyjno - epicki program nauczania dla siódmoklasistów, ukierunkowany na zdanie nowego egzaminu po ósmej klasie na najwyższym poziomie!

Przygotowany przez zespół ekspertów i wykładowców akademickich. Jest gwarancją dostania się do najlepszych liceów w mieście. Oprócz podstawy programowej projekt obejmuje:

  1. logika i modelowanie matematyczne pod kierunkiem Dr hab. inż. Agnieszki Jurlewicz, profesor Politechniki Wrocławskiej;
  2. retoryka i argumentacja prowadzona przez Monikę Twardak, doktora nauk humanistycznych z zakresu filozofii, wykładowcę akademickiego
  3. fizyka według autorskiego programu mgr Agnieszki Kaczorowskiej – Żydek współpracującej z Zespołem Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej; specjalistę w PAN ds. nauczania matematyki naukowej;
  4. chemia prowadzona przez doktorantkę Wydziału Nauk Biologicznych mgr Aurelię Cegłowską, pod opieką naukową dr hab. Sławomira Szaferta, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. język angielski i niemiecki w rozszerzonym wymiarze godzin.

Oraz obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne do wyboru:

  1. warsztaty twórczego rozwiązywania problemów;
    lub:
  2. łacina w sentencjach filozoficznych

Dla uczniów, będących laureatami olimpiad przedmiotowych lub innych wyróżnień możliwość uzyskania stypendium naukowego.