Uniwersytet Dzieci

Na zaproszenie Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim  gościliśmy Pana dr Jacka Juzwiszyna z Instytutu Matematyki i Informatyki-Politechniki Wrocławskiej, który poprowadził dla uczniów  klas III i V zajęcia z dziedziny Gier Matematycznych i Logicznych.

Zajęcia miały  na celu przybliżenie dzieciom Królowej Nauk Matematyki i pokazanie w atrakcyjny, niesztampowy sposób jaką ciekawą i piękną dziedziną jest matematyka. Jak poprzez zabawę, wspólnie i bez wysiłku można uczyć się matematyki.

Ponieważ te zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem uczniów, w nowym roku szkolnym, poczynając od września pan dr Jacek Juzwiszyn będzie cyklicznie prowadził w naszej szkole kółko matematyczne promujące gry matematyczno- logiczne.

Bardzo się cieszymy, iż do naszego grona dołączy osoba o tak wysokich kwalifikacjach i licznych sukcesach.

dr Jacek Juzwiszyn

| dr Jacek Juzwiszyn jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2004-2009 pełnił funkcję prodziekana Wydziału, dziekan wydziału Menadżersko-Ekonomicznego, obecnie jest adiunktem w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doświadczenie dydaktyczne: Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnka Wrocławska, Instytut Zastosowania Matematyki w Ekonomii. Z sukcesem (kilkoro laureatów) przygotowuje dzieci i młodzież do paryskich finałów Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych oraz innych konkursów matematycznych. Jest jednym z wykładowców Uniwersytetu Dzieci

logic game