Kadra Liceum

IMG 6284

W naszym zespole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomir Szafert. Kierownik Zespołu Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Umowy patronackie:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.