kadra

W naszym zespole pracują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, zapewniając uczniom odpowiednie standardy nauczania. Praca każdego nauczyciela jest corocznie poddawana indywidualnej ocenie pod kątem skuteczności nauczania i realizacji programu dydaktycznego.

opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomir Szafert. Kierownik Zespołu Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych  na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

umowy patronackie:

  • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.