Dzień Otwarty

dzien

DZIEŃ OTWARTY
w Szkole Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu, ul. Żelazna 57
28.luty 2015 r. – sobota – w godzinach 10:30 – 12:30

Serdecznie zapraszamy dzieci, które zostały przyjęte do klasy
0 i do klasy pierwszej, oraz te które są na liście rezerwowej
na Dzień Otwarty w naszej szkole.

W tym dniu zaprezentujemy przedstawienie pt. „Kotek Splotek”, będzie dużo śmiechu.

Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Obecność wprawdzie nie jest obowiązkowa, ale dla przyszłych uczniów jest bardzo ważna. Oswaja dzieci ze szkołą, daje szansę poznania kolegów i koleżanek, wychowawców, nauczycieli i tym samym ułatwi wrześniowe spotkanie ze szkołą.

Zapraszamy serdecznie