Dzień judaizmu w kościele katolickim

W dniu 15 stycznia 2014 r. odbyły się we Wrocławiu obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Zgodnie z misją nasze szkoły braliśmy czynny udział w tym wielkim wydarzeniu. W Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego nasze dzieci wystąpiły  w Koncercie psalmów z udziałem: scholi Duszpasterstwa Akademickiego „Dominik”, chóru Cerkwi Katedralnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, chóru Parafii Ewangelicko-Luterańskiej pw. Opatrzności Bożej

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ważnym głosem Kościoła katolickiego, prowadzącym ku zmianom jego relacji do judaizmu było ogłoszenie soborowej Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich z 28.10.1965 r.

Wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim to między innymi spotkania modlitewne wokół Słowa Bożego, rozmowy dotyczące kultury i tradycji żydowskiej, koncerty, warsztaty mają służyć wzajemnemu poznaniu Katolików i Żydów, oraz prowadzić katolików do odkrywania judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Przypominają one jednocześnie o tym, co łączy chrześcijan z judaizmem: wiara w jednego Boga, dekalog jako fundament praw

moralnych, a także wierność tradycji religijnej.

zobacz galerię wydarzenia

 

o wydarzeniu…..

 

Dzien_Judaizmu