Dzień Europy

Dzień Europy

31 maja, 2013

Dzień Europy

Uczniowie klasy 4-tej podczas Dni Europy we Wrocławiu

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji o parlamencie europejskim, gdyż zawsze chętnie włączamy się do programów Unii Europejskiej. I tym razem nie mogło nas zabraknąć w Europejskim Miasteczku Obywatelskim

W Parku Staromiejskim i na sąsiadującej z nim Promenadzie powstało Europejskie Miasteczko Obywatelskie, w którym stoiska informacyjne przygotowały m.in. instytucje europejskie, władze dolnośląskie i wrocławskie, placówki dyplomatyczne i konsularne, instytuty kultury i językowe.

Licznie zgromadzonych gości na uroczystościach powitali m.in. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Publiczność bardzo ciepło przyjęła również przemówienie Ivana del Vechio, ambasadora Republiki Chorwacji, która już w lipcu zostanie 28 państwem członkowskim Unii Europejskiej. Goście miasteczka, korzystając z doskonałej pogody, w atmosferze nauki i zabawy mieli niepowtarzalną okazję do bliższego poznania Europy, jej państw członkowskich i instytucji.