L.O. Dialogu Kultur Etz Chaim: podsumowanie debaty: Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie

L.O. Dialogu Kultur Etz Chaim: podsumowanie debaty: Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie

Maj 14, 2019

Postawiliśmy przed sobą wieloaspektowe i ambitne zadanie stworzenia szkoły na miarę potrzeb, wymagań i aspiracji współczesnych uczniów. Szkoły, która oprócz wiedzy przedmiotowej i sukcesu na egzaminie maturalnym, zapewni im możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej, satysfakcjonującej przestrzeni zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli i rodziców. Dlatego tak istotna jest dla nas diagnoza rzeczywistości szkolnej dokonana z perspektywy tych właśnie osób. Taki był też cel trójstronnej debaty, która odbyła się w naszej szkole 10 maja. Debata – Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie, dotyczyła trzech głównych osi tematycznych: Czego nauczyła mnie szkoła; Czy szkoła może wychowywać; Czym jest partnerstwo między uczniem a nauczycielem, i czy w ogóle jest ono możliwe. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz zaproszeni goście:  Barbara Pendzich z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tomasz Motyka – wiceprzewodniczący Komisji Młodzieży i Edukacji Radny Rady Miejskiej Wrocławia, oraz Paweł Kaleta – dyrektor finansowy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, a także moderatorzy: Adriana Łazebna – pełnomocnik zarządu Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim, Dorota Whitten – koordynator edukacji pokoju, mediator, socjolog i Marcin Furmański – coach, szkoleniowiec, psychoterapeuta, redaktor radia RAM. Efektem tego ponaddwugodzinnego spotkania jest szereg inspirujących wniosków, które ułatwią nam zarówno analizę błędów, jak i oczekiwań wobec współczesnej edukacji., a w konsekwencji wpłyną na wybór najefektywniejszych metod edukacyjno – wychowawczych. Oto Wasze najczęstsze spostrzeżenia: edukacja jest ważna, ale nie nadąża za teraźniejszością szkoła uczy wkuwania i dostarcza wiedzy koniecznej do zdania egzaminów zamiast kształcić umiejętności i kompetencje nie uczy zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i porażką, nie stymuluje wewnętrznej motywacji, nie uczy odwagi, otwartości ani pewności siebie szkoła motywuje głównie w sensie formalnym. Jej ukończenie jest etapem koniecznym do zdobycia dyplomu i dobrej pracy szkoła stawia przed uczniem wymóg opanowania materiału, ale nie dostarcza mu narzędzi, metod i technik uczenia się szkoła powinna wspierać indywidualizm i równocześnie uczyć współpracy i funkcjonowania w grupie, a także zdrowej rywalizacji powinna również uczyć tolerancji, rozumienia i otwartości na inne kultury uczeń powinien mieć poczucie wpływu na rzeczywistość szkolną. Lekcja powinna być spotkaniem, a klasy powinny być małe, ponieważ to ułatwia interakcję: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń nauczyciel powinien być kompetentny, kreatywny,...

Wyniki testu – sukces naszych szóstoklasistów

Wyniki testu – sukces naszych szóstoklasistów

Cze 4, 2015

Długo wyczekiwane wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty sprawiły nam wiele radości i dały powody do dumy. Średni wynik naszych szóstoklasistów z języka polskiego  to 82,7 %, z  matematyki  81,7 %, a z języka angielskiego 90,7 %. W porównaniu z województwem jesteśmy lepsi o 10% z języka polskiego, 22,6% z matematyki i 12,6%  z języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy szóstoklasistom, ich rodzicom i nauczycielom.  ...

Nasza DUMa

    Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) to badanie kompetencji uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań nawiązuje do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wyniki naszych uczniów mówią same za siebie i napawają nas… dumą!...