Liceum na Żelaznej rozpoczyna rekrutację

Od przyszłego roku szkolnego w mury naszej szkoły wraca liceum ogólnokształcące, ale już teraz, młodzież z najstarszych klas korzysta z pachnących nowością sal lekcyjnych, w których będzie się ono mieściło. Tym samych historia zatoczyła koło, bo liceum ogólnokształcące z elementami tradycji i kultury żydowskiej, funkcjonowało na ulicy Żelaznej po II Wojnie Światowej i zostało zlikwidowane w konsekwencji tragicznych wydarzeń z marca’68. Szczegóły – w zakładce Liceum...

Szkoła Liderów – Euroweek 2016

Szkoła Liderów  – Euroweek 2016

Paź 13, 2016

Szkoła Liderów ,,Euroweek” to obóz szkoleniowy prowadzony przez Europejskie Forum Młodzieży w ramach projektu europejskiego ,,Młodzież w działaniu”.  Nasi uczniowie spędzili w Międzygórzu ostatni tydzień września trenując sześć obszarów wiedzy niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, w tym: kierowanie, praca zespołowa, sztuka autoprezentacji, unikanie konfliktów, a wszystko to w j. angielskim pod czujnym okiem szkoleniowców – wolontariuszy z całego świata. Argentyna Meksyk, Łotwa, Gruzja, Wietnam, Kenia, Dominikana, Francja, mamy przyjaciół na całym świecie ! Zyskaliśmy nową wiedzę o kulturach świata i stosunkach międzynarodowych podczas warsztatów językowych, debaty oxfordzkiej, licznych grach i zabawach  integracyjnych. udział w obozie dał nam możliwość na niestandardową naukę j. angielskiego, był okazją do zabawy językiem, łączenia teorii z praktyką, poznania wspaniałych ludzi i prowadzenia bezpośrednich rozmów w j. Szekspira. Uczniowie wrócili zmotywowani do nauki j. angielskiego i już nie mogą doczekać się kolejnego wyjazdu....

Jesteśmy w Międzynarodowym Raporcie CSES

Jesteśmy w Międzynarodowym Raporcie CSES

Paź 12, 2013

W naszej szkole prowadzimy, począwszy od klasy IV nauczanie przedmiotu –  edukacja europejska. Program nauczania jest autorstwa nauczycielki Lidii Bassy, która napisała podstawy tego programu i z powodzeniem od września 2002 roku nauczała według niego uczniów w Szkole Podstawowej Lauder Etz Chaim.  Obecnie ten autorski program został przez autorkę zmodyfikowany i przystosowany do realiów współczesnej Europy i Polski. Program zyskał bardzo pozytywne oceny dyrektora szkoły, doradcy metodycznego oraz uznanie na forum europejskim w  Komisji Europejskiej. Nauczanie tego przedmiotu w Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim, a szczególnie realizowane treści  zostały opisane (jako jedyne polskie działania w 2012 roku) w Raporcie CSES ( Centre for Strategy & Evaluation Services) str. 62,  jako przykład promowania idei i społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i praw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży. http://www.cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/report-eu-citizenship.pdf Celem programu jest wyposażenie uczniów w taką wiedzę i umiejętności, które pomogą im nie tylko zrozumieć procesy zachodzące w Europie, ale także wpłyną na kształtowanie się ich postaw. Materiał nauczania został tak ułożony by zapoznać uczniów z zachodzącymi współcześnie w Europie procesami . Prezentowany program  nie wyczerpuje oczywiście, wszystkich możliwych wątków, nie prezentuje wszystkich możliwych stanowisk i opcji. Nie to było zamierzeniem wprowadzenia do kanonu nauczania w naszej szkole tego przedmiotu. Nasz pomysł polegał raczej na zaproszeniu uczniów  na wycieczkę po Europie, aby poznali miejsca, ludzi i problemy związane z życiem w Europie i budowaniem wspólnej Europy. Na lekcjach poruszane są sprawy związane z poznaniem podstawowych zagadnień dotyczących historii, przestrzeni i kultury europejskiej, a także systemów: prawnego, gospodarczego i politycznego, obowiązujących w Europie. Każdy z poszczególnych tematów w obrębie tych działów, ujmuje problem z punktu widzenia Europy oraz jeszcze raz z punktu widzenia Polski jako członka Unii. Nauczanie przedmiotu prowadzone jest w większości metodą warsztatową, co powoduje konieczność samodzielnego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków przez dzieci. Taki sposób podawania wiedzy, zamiast dostarczenia gotowych wiadomości i treści a następnie ich egzekwowania, zyskał przychylność i zainteresowanie uczniów. Powoduje, że wzrastają umiejętności uczniów, ich kompetencje, otwartość, a przede wszystkim doskonali się sposób uczestniczenia w procesie uczenia się i wykorzystywania w praktyce, już wcześniej nabytej interdyscyplinarnej wiedzy. Z kolei zagadnienia opracowywane metodą projektu pozwalają na kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz, co może najważniejsze,...