Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 klasy 0-VII: godzina 10.00 klasa VIII i uczniowie liceum: godzina 9.00

lista podręczników obowiązujących w L.O. Etz Chaim; rok szkolny 2019/2020, klasa I

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/ 2019

    Po raz kolejny nasi uczniowie napisali egzamin znacznie powyżej średniej w województwie dolnośląskim. Gratulujemy im świetnego wyniku i nadal mocno trzymamy za nich kciuki.

L.O. Dialogu Kultur Etz Chaim: podsumowanie debaty: Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie

L.O. Dialogu Kultur Etz Chaim: podsumowanie debaty: Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie

Maj 14, 2019

Postawiliśmy przed sobą wieloaspektowe i ambitne zadanie stworzenia szkoły na miarę potrzeb, wymagań i aspiracji współczesnych uczniów. Szkoły, która oprócz wiedzy przedmiotowej i sukcesu na egzaminie maturalnym, zapewni im możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej, satysfakcjonującej przestrzeni zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli i rodziców. Dlatego tak istotna jest dla nas diagnoza rzeczywistości szkolnej dokonana z perspektywy tych właśnie osób. Taki był też cel trójstronnej debaty, która odbyła się w naszej szkole 10 maja. Debata – Nic o Was, bez Was. Szkoła to miejsce, które tworzymy dla Ciebie, dotyczyła trzech głównych osi tematycznych: Czego nauczyła mnie szkoła; Czy szkoła może wychowywać; Czym jest partnerstwo między uczniem a nauczycielem, i czy w ogóle jest ono możliwe. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz zaproszeni goście:  Barbara Pendzich z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tomasz Motyka – wiceprzewodniczący Komisji Młodzieży i Edukacji Radny Rady Miejskiej Wrocławia, oraz Paweł Kaleta – dyrektor finansowy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, a także moderatorzy: Adriana Łazebna – pełnomocnik zarządu Fundacji Dialogu Kultur Etz Chaim, Dorota Whitten – koordynator edukacji pokoju, mediator, socjolog i Marcin Furmański – coach, szkoleniowiec, psychoterapeuta, redaktor radia RAM. Efektem tego ponaddwugodzinnego spotkania jest szereg inspirujących wniosków, które ułatwią nam zarówno analizę błędów, jak i oczekiwań wobec współczesnej edukacji., a w konsekwencji wpłyną na wybór najefektywniejszych metod edukacyjno – wychowawczych. Oto Wasze najczęstsze spostrzeżenia: edukacja jest ważna, ale nie nadąża za teraźniejszością szkoła uczy wkuwania i dostarcza wiedzy koniecznej do zdania egzaminów zamiast kształcić umiejętności i kompetencje nie uczy zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i porażką, nie stymuluje wewnętrznej motywacji, nie uczy odwagi, otwartości ani pewności siebie szkoła motywuje głównie w sensie formalnym. Jej ukończenie jest etapem koniecznym do zdobycia dyplomu i dobrej pracy szkoła stawia przed uczniem wymóg opanowania materiału, ale nie dostarcza mu narzędzi, metod i technik uczenia się szkoła powinna wspierać indywidualizm i równocześnie uczyć współpracy i funkcjonowania w grupie, a także zdrowej rywalizacji powinna również uczyć tolerancji, rozumienia i otwartości na inne kultury uczeń powinien mieć poczucie wpływu na rzeczywistość szkolną. Lekcja powinna być spotkaniem, a klasy powinny być małe, ponieważ to ułatwia interakcję: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń nauczyciel powinien być kompetentny, kreatywny,...

Wyróżnienie dla Elizavety Pukhalskayej w finale III Wrocławskiego Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej

Wyróżnienie dla  Elizavety Pukhalskayej w finale III Wrocławskiego Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej

Maj 10, 2019

Gratulujemy kolejnego sukcesu!!!